Vil gjøre skipstrafikken tryggere i Arktis

Med ArcticInfo får man bedre oversikt over ulike typer aktivitet på havet i nord. Foto: Marianne Henriksen / Kystverket

Kystverket etablerer ArcticInfo, en ny digital informasjonstjeneste for økt sjøsikkerhet i de nordlige havområdene.

Tjenesten inneholder informasjon skreddersydd for skipsfarten om arktiske farvann, og er basert på innmeldte behov. Tjenesten er spesielt rettet mot fiskebåter, cruisetrafikk og forsknings- og ekspedisjonsfartøy, som trafikkerer i arktiske områder, melder Kystverket.

Gjennom denne tjenesten får fartøyer tilgang til relevant informasjon om nordområdene, havområdene utenfor Norge, Russland, Canada og Grønland, herunder Barentshavet og Nordsjøen. Tjenesten inkluderer kart over is, inkludert iskonsentrasjon og drivis, værvarsel, rapportering til grønlandske myndigheter, samt AIS-data som gir en oversikt over andre fartøyer i området. Verktøyet kan dermed være et bidrag i eventuelle krisesituasjoner.

Søk om utvidet tilgang

ArcticInfo er tilgjengelig for alle og en gratis tjeneste via BarentsWatch. Med utvidet tilgang får brukeren se AIS-informasjon i hele Arktis. Brukeren din kobles også til ditt fartøy, slik at du enkelt finner fartøyet ditt i kartet. Og seiler du i grønlandsk farvann kan du gjøre skipsrapportering herfra. Søknaden om utvidet tilgang behandles manuelt og er vanligvis ferdig behandlet i løpet av 1 til 2 dager.

– Bedre planlegging, sikkerhet og beredskap

Lave temperaturer og ekstreme værforhold, periodevis lite dagslys, begrenset kommunikasjonsmuligheter og infrastruktur, dårlig kartgrunnlag og store distanser med begrensede ressurser er noen av utfordringene som skipsfarten må forholde seg til i arktiske farvann.

‒ Økende skipstrafikk i en region med mange begrensninger og utfordringer setter større krav til planlegging, sikkerhet og beredskap. Vi har som mål å samle og tilby mest mulig viktig seilingsrelatert informasjon digitalt på ett sted. Dette gir navigatører et bedre helhetsbilde av krevende arktiske farvann. Vårt ønske er å tilby et stadig bedre verktøy som kan støtte navigatører i å ta veloverveide og trygge valg underveis, opplyser avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Fartøy med begrensede kommunikasjonsmuligheter, kan også laste ned tjenesten og bruke den offline. Nettjenesten lagres i nettleseren, så når man er offline så fungerer kartet på de stedene man har klikket inn på mens man var online.

Etaten ønsker å bidra til redusert risiko for hendelser og ulykker, som kan medføre konsekvenser for mennesker og miljø i nordområdene. Denne tjenesten er med på å tilrettelegge for brukervennlig digital informasjon til maritime aktører på sjø og land skriver Kystverket.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Økt cruisetrafikk er en god grunn til å bedre informasjonen om havområdene i nord, mener Kystverket. Foto: Rune Bergstrøm / KystverketØkt cruisetrafikk er en god grunn til å bedre informasjonen om havområdene i nord, mener Kystverket. Foto: Rune Bergstrøm / Kystverket

Vil utvikle ArcticInfo

‒ Tjenesten skal videreutvikles til å inkludere flere informasjonstjenester og data om arktiske farvann, sier Ervik. Et ønske her er å gi brukeren mulighet til å legge inn egne observasjoner om vær, isforhold, forurensing og dyreliv, som deles med andre brukere i systemet.

Kystverket benytter BarentsWatch til å utvikle tjenesten. De skal samle, utvikle og dele informasjon om norske kyst- og havområder. Målet for tjenestene de lager er informasjonsdeling, både for offentlige etater, næringer og offentligheten.

– Gjennom en smidig utvikling, har vi i BarentsWatch greid å ta behovene til våre brukere inn i digitale tjenester. Brukere danner grunnlaget for de systemene og løsningene vi har utviklet og skal utvikle sammen med ulike partnere. Dette er også bakteppet for arbeidet med ArcticInfo, presiserer daglig leder, Geir Schulstad.

Utvider sjøområdet

Kystverket har overtatt og videreutviklet en dansk tjeneste. ArcticInfo erstatter ArcticWeb, en digital informasjonstjeneste etablert av den danske Søfartsstyrlsen i 2013, for å tilby informasjonstjeneste for skipstrafikk i farvann utenfor Grønland. I 2018 overtok Kystverket tjenesten på etterspørsel fra danske myndigheter, og har siden den tid jobbet med å etablere en ny digital løsning som utvider tjenestetilbudet til å også omfatte Barentshavet og Nordsjøen.