Torskekvoter kan overføres til 2021

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet, innfører Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.

Det melder Nærings- og fiskeridepartementet mandag.

– Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk. Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Har vært på høring

– Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier Ingebrigtsen.

Høringen om å tillate overføring av torskekvoter til neste år, ble gjennomført i juni.

Les også: Høring om overføring av torskekvote til 2021

Ordningen innføres på følgende vilkår:

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå, på inntil 10 prosent, fra 2020 til 2021.
  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.
  • Fiskeridirektoratets vilkår fra perioden 2017–2018, med tanke på eierskap og fangstregistrering, legges til grunn ved gjennomføring av ordningen.

Departementet opplyser at forskriftsendringen kommer etter ferien.