Rekordpriser for nordnorske reker i juni

Ingenting smaker bedre enn nykokte reker på en strand i nord, sier Gunnar Kvernes. Foto: Lise Mangseth

Juni ble en av tidenes beste måneder noensinne for salg av kokte skallreker fangstet av nordnorske fiskere, som omsatte 125 tonn reker til en samlet verdi av bortimot 14 millioner kroner.

Det fremgår av en pressemelding fra Norges Råfisklag fredag.

Godt vær og godt fiske har medvirket til det gode salget, men det fremholdes samtidig at både størrelsen og kvaliteten på rekene, har vært viktig for det gode salget.

– Vi har store reker i nord på sommeren og dette er svært ettertraktet i markedet. Dyktige fiskere med tilgang til gode rekefelt er en stor suksessfaktor, og dersom man kombinerer dette med høy kvalitet og riktig pris blir salget godt, sier Jack Robert Møller ved Lyngen Reker AS.

Bedriften er en av de tre største rekeprodusentene i Troms, og sammen med Karls Fisk & Skalldyr og Sjøland, står de for 86 prosent av den totale omsetningen av kokte skallreker i nord.

De tre bedriftene pakker kokte skallreker, som de forsyner dagligvarebutikker og grossister med, både nord og sør i landet, og har opplevd rekordstor etterspørsel av den nordnorske delikatessen så langt i sommer. Det var ikke det man så for seg da landet ble lukket ned som følge av koronapandemien i mars.

– Vi selger det meste av rekene våre til kunder i sør, og salget tok seg fort opp igjen etter de første ukene av nedstengningen grunnet koronaviruset, sier daglig leder Frank Hansen ved Sjøland AS, som også opplever stor pågang og et bedre salg i år sammenlignet med fjoråret.

Fiskerne fikk kroner 110,50 per kilo

I Råfisklagets distrikt var snittprisen til fisker rekordhøy i juni, med kr 110,50 per kilo til fisker, og det ble solgt reker for nærmere 14 millioner kroner på kun én måned. Intet mindre enn 125 tonn nykokte reker ble konsumert, og man kan anta at nordmenn som ferierer hjemme er en sterk medvirkende årsak.

– Salget av reker pakket i poser har tatt av i år, sier Karl-Alberth Hansen ved Karls Fisk & Skalldyr AS, som har opplevd en betraktelig økning av henvendelser. De lokalfangede rekene er i snitt større enn i sør, og rekene fra Varangerfjorden har vært spesielt etterspurt grunnet stor størrelse, forteller han.

Den ferske markedssjefen i Råfisklaget, Synne Guldbrandsen, følger utviklingen nøye og er svært glad for at det norske folk nå nyter denne unike delikatessen fra nord.

– Jeg er mektig imponert over de norske rekefiskerne, som går ut natt etter natt for å sikre oss nykokte og fantastisk gode reker, sier hun.