Kredittforsikring har sikret handel for 100 milliarder kroner

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Øyvinn Myge / NFD

Nye tall viser at regjeringens kredittforsikringstilbud, har sikret handel for rundt 100 milliarder kroner.

– Gjennom dette tilbudet sørger vi for at handel kan gå så normalt som mulig, i en periode med stor usikkerhet. Det nye kredittforsikringstilbud har sikret økt handel for om lag 500 ulike bedrifter i Norge. Det betyr mye for norske arbeidsplasser og verdiskapning, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale. Bedrifter fra Oslo, Møre og Romsdal og Vestland fylke har benyttet seg mest av ordningen. Rundt 90 prosent av de som har benyttet seg av ordningen er små og mellomstore bedrifter.

Regjeringen satte nylig av 20 milliarder kroner, for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt.

Les også: 20 milliarder settes av til å sikre handel

– Kredittforsikring er viktig for sjømaten

Fiskeri- og sjømatnæringen har lenge vært store brukere av kredittforsikring, med 40 prosent forsikret salg i 2019.

– Det er viktig for sjømatbedriftene at vi opprettholder et tilstrekkelig tilbud av kredittforsikring. Dermed kan de trygt fortsette å selge sjømaten vår og skape enda større verdier, sier Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kredittforsikring brukes også av annen industri, som for eksempel metall, mineral, skogbruk, byggevarer, papir, sportsutstyr og elektronikk. Ved utgangen av juni var inntektene fra ordningen om lag 77 millioner kroner og utbetalingene rundt 4 millioner kroner.

Fakta om ordningen

  • Kredittforsikring er en forsikring som brukes ved salg på kreditt. Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.
  • Den nye garantiordningen ble etablert for å sikre bedrifter i Norge tilgang på kredittforsikring også under koronapandemien. Forsikringen sørger for at selgeren får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis kunden går konkurs eller ikke kan betale.
  • Fire kredittforsikringsselskaper, som sto for til sammen i overkant av 99 prosent av forsikret salg i Norge i 2019, deltar i ordningen.
  • Ordningen ble etablert i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020 og er godkjent av ESA. Den forvaltes av GIEK.
  • Ordningen er midlertidig og gjelder risiko pådratt mellom 1. januar 2020 og 31. desember 2020, men kun utbetalinger knyttet til krav på og etter 12. mars 2020.
  • Ordningen gjelder innenlands handel og eksport, alle bransjer og både gjeldende og nye tilbud om kredittforsikring.
    Kilde: NFD