Åpnet feltstasjon i Porsanger

Havforskningsinstituttets feltstasjon i Porsanger, som ble åpnet den 11. september 2009. Foto: Beate Hoddevik Sunnset / Havforskningsinstituttet

Fredag 11. september åpnet Havforskningsinstituttet sin nye feltstasjon i Porsanger i Finnmark.

Stasjonen skal brukes til å forske på kyst- og fjordøkologi, og vil være viktig for å få mer kunnskap om fjordene i nord. At stasjonen, som er drevet privat, nå vil bli brukt som en av Havforskningsinstituttet sine feltstasjoner, sikrer forutsigbarhet når det gjelder mulighetene til å drive forskning i området, uttaler Havforskningsinstituttet i en melding.

Å ha best mulig tilgjengelig kunnskap når en skal ta avgjørelser, og viktigheten av at kunnskapen er vitenskapelig dokumentert, var noe av det fiskeri- og kystminister Helga Pedersen trakk fram da hun åpnet feltstasjonen.

– Etter hvert som vi får erfaring vil vi vurdere om vi skal opprette faste stillinger knyttet til stasjonen, nettopp for å oppnå langsiktighet og stabilitet, også for de som har sin arbeidsplass ved stasjonen. At de som arbeider fast på feltstasjonene våre har et høyt faglig nivå og at de i tillegg har lokal tilknytning til området stasjonen ligger i, tror vi er viktig for stabiliteten ved feltstasjoner som ligger i distrikts-Norge, sa Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen fortalte også at bevilgningene til EPIGRAPH, et kyst- og fjordøkologiprosjekt der Porsanger- og Hardangerfjorden undersøkes, kommer til å få øke fra 4 til 6 millioner kroner i året i det neste statsbudsjettet. Mye av arbeidet i dette prosjektet blir utført ved den nye feltstasjonen.