Forlenger ferskfiskordningen ut 2020

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at fisket på ferskfiskordningen kan fortsette ut året.

– For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, fortsetter vi fisket på ferskfiskordningen. Dermed er vi med på å sikre juletorsken og jobb frem til jul, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote (kvotebonus).

Ble utvidet i oktober

Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november, men ble i oktober utvidet til 6. desember, med en bonus på 30 prosent. Nå forlenges ordningen ut året. Bonusen vil være 30 prosent frem til 21. desember, og deretter reduseres til 10 prosent.

– Vi vil se nærmere på ferskfiskordningen for neste år og oppstartsdato når Fiskeridirektoratet har oversendt sitt forslag til reguleringer for 2021, sier Ingebrigtsen.

Det er tidligere vedtatt at overfiske på ordningen, skal dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring, og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.

Les også: Ferskfiskordningen fortsetter til desember