Møter fiskeriorganisasjonene om nytt sporingssystem

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Liv Eva Kirkesæther / Havforskningsinstituttet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen inviterer til et møte for å få innspill om de nye rapporteringskravene for fiskefartøy.

– Vi trenger bedre dokumentasjon om fiskeflåtens aktivitet, og derfor innfører vi krav om sikker sporing av båtene. Jeg har registrert enkelte bekymringer fra noen fiskere både for kostnader og for at disse kravene vil være vanskelig å innfri i praksis i små båter. Nå ønsker jeg å høre hva fiskerne mener om de nye kravene, og hvordan vi best kan legge til rette slik at gjennomføringen kan skje på en god måte, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Innføres gradvis

Fra neste år må alle fiskebåter innføre sporingssystemet VMS (vessel monitoring system). Kravet innføres gradvis (se nederst for fakta om tiltakene). I dag gjelder dette kun flåten over 15 meter. I tillegg blir det krav om at båtene må melde inn når og hvor de skal lande fangsten.

Fiskeri- og sjømatministeren har invitert Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget og Pelagisk forening til et møte om de nye kravene. Fiskeridirektoratet vil også delta på møtet, som finner sted onsdag 27. januar.

Skal gi bedre kontroll

– Kravene om sporing og fangstrapportering vil gi en bedre kontroll og styrke dem som driver seriøst. Dette er det første viktige skrittet mot en bedre dokumentasjon fra fiskeriene. Det neste blir nye krav til veiesystemene ved mottak av fisk, som er under utarbeidelse, sier Ingebrigtsen.

Fisk.no har tidligere omtalt det nye sporingssystemet.

Les også: Nye krav til rapportering fra fiskeflåten

Kostnader

For fartøy som fisker kystnært og ikke har behov for satelittabonnement, vil installering av VMS ha en engangskostnad på om lag 11 000 kroner og årlige sendekostnader på rundt 2 000 kroner. Kostnaden ved det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) er i dag 14-15 000 kroner per år, avhengig av leverandør.

Fakta om tiltakene:

  • Alle fiskefartøy skal spores med det sikre sporingssystemet VMS og rapportere aktivitet og fangst gjennom det elektroniske rapporteringssystemet ERS, som i dag er i bruk for fartøy over 15 meter.
  • Alle fiskefartøy skal sende melding om når og hvor de skal lande fangsten.
  • Kravene vil gjelde fra 1. januar 2022 for fartøy ned til 11 meter.
  • For mindre fartøy er det lagt følgende tidsplan for ikrafttredelse:
    • Fartøy 10-10.99 meter 1. september 2022.
    • Fartøy under 10 meter fra 1. juli 2023.