Viderefører påbudet om bruk av akustiske pingere

Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet viderefører påbudet som ble innført i desember 2020, om bruk av akustiske sendere som skal redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

Påbudet om bruk av såkalte akustiske pingere gjelder innen garnfiske i området Vestfjorden (statistikkområdet 00) i perioden 1. januar til 30. april.

Les også: Små alarmer skal redde nisene

Til tross for tilbakemeldinger fra fiskere, om utfordringer med bruk av pingere, opprettholdes påbudet.

– Selv om påbudet videreføres av hensyn til bifangst og dyrevelferd for sjøpattedyrene, så vil 2021 være et overgangsår der Fiskeridirektoratet vil fokusere på veiledning av riktig bruk og montering av pingerne. Det betyr at inneværende sesong vil fiskerimyndighetene veilede fartøyene, og ikke reagere hvis utstyret ikke er korrekt, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skal evaluere påbudet

Etter årets sesong, vil det bli gjennomført en evaluering av påbudet.

– Vi er opptatt av å skaffe oss best mulig kunnskap om påbudet gir en reell effekt ved nedgang av bifangst. Denne kunnskapen vil også være til stor fordel for næringen, sier Ingebrigtsen.

Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas omtrent 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten. I regi av Havforskningsinstituttet har kystreferanseflåten siden høsten 2018 gjennomført forsøk med såkalte pingere, små akustiske alarmer, i garnfiske etter torsk og breiflabb. Forsøkene har vist en reduksjon på mellom 70–100 prosent av bifangstene av nise i garn med pingere.

Fiskeridirektoratet har sendt brev til næringen om en evaluering etter sesongen, og vil invitere næringen til å delta i denne.