Enklere dispensasjonsordning ved levering av fangst

Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet forenkler den nylig fastsatte dispensasjonsordningen, som tillater fisker å forlate mottaksstedet før seddel er signert.

11. februar ble det enklere for fiskere å få landet fisk. Da ble det innført en automatisk dispensasjonsordning fra kravet om samtidig signering av seddel i landingsforskriften, slik at fisker kan gå til gjestehavn i påvente av at mottaket sløyer og veier fisken.

Les også: Lemper på krav til fiskere ved levering av fangst

– Etter tilbakemelding fra fiskernes organisasjoner, gjør vi nå dispensasjonsordningen enda enklere, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Trenger ikke søke på nytt for hver landing

Både Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag har uttrykt at kravet om registrering for hver enkelt landing, og kravet til på forhånd å angi nøyaktig hvor fartøyet vil ligge til kai, gjorde ordningen byråkratisk og tungvint.

Nærings- og fiskeridepartementet har etter en ny vurdering, besluttet å komme fiskerne i møte. Dispensasjonen skal nå gjelde så lenge fartøyet leverer til samme mottak og med samme skipper. Først hvis et fartøy skifter høvedsmann om bord, eller leverer til et annet mottak enn det er gitt dispensasjon for, må det søkes om ny dispensasjon.

– Vi beholder det enkle registreringsskjemaet for å søke dispensasjon, og gjør det også nå enda enklere. Forutsatt at fartøyet har påslått posisjonsrapporteringsutstyr – enten sporingssystemet VMS (vessel monitoring system) eller det automatiske identifikasjonssystemet AIS – så trenger ikke nøyaktig liggested å opplyses i skjemaet, sier Ingebrigtsen.

De øvrige forutsetningene i ordningen videreføres. Fisker må fortsatt oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst er avsluttet, og seddel er signert både av den som lander og mottaker/kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det, skal fartøyet returnere til mottaksstedet for kontroll.