Øker kvotebonus for levendelagring

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: NFD

Nærings- og fiskeridepartementet øker kvotebonusen for levendelagring av torsk til 50 prosent.

– Dette gjør vi for å legge til rette for at kvotene som er satt av til bonusordningen fiskes opp. Dette er et særskilt tiltak for å bidra til å unngå ytterligere restkvoter i årets torskefiske, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressmelding.

Les også: Innfører tiltak for den minste fiskeflåten

Bonusordning for levendelagring

Det er i år avsatt 2 500 tonn til en ordning med kvotebonus for fartøy som leverer levendelagret torsk. Hittil i år er det landet 525 tonn på ordningen. Ordningen med kvotebonus for levendelagring skal trappes ned og endringen innebærer ikke en økning i kvotene som settes av til ordningen.

Levendelagring av villfanget fisk, er villfisk som fangstes og oppbevares levende i merd i inntil 12 uker. Noen aktører har fått dispensasjon til å levendelagre villfanget fisk i inntil 20 uker.