Tøffere linje fra Norge på makrell

Makrell. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt en nasjonal makrellkvote i 2021 på 298 299 tonn. Norge må selv fastsette egen makrellkvote på grunn av manglende kyststatsavtale for makrell.

– Det var ikke mulig å få til en videreføring av kyststatsavtalen for makrell for 2021 etter at Storbritannia forlot EU og ble ny selvstendig kyststat. Dette er sterkt beklagelig fordi denne avtalen har vært viktig for å sikre forsvarlig forvaltning, stabilitet og forutsigbarhet for alle parter. Manglende avtale betyr at Norge ensidig må fastsette sin nasjonale makrellkvote, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Ny forhandlingsrunde til høsten

Den opprinnelige kyststatsavtalen før Storbritannia trådte ut av EU, var inngått mellom Norge, EU og Færøyene og omfattet dermed de sentrale kyststatene for makrell.

– Fra norsk side vil vi imidlertid fortsette å arbeide for en forvaltningsavtale som omfatter alle kyststater til makrellen. Ny forhandlingsrunde om forvaltning for 2022 og framover starter etter planen i løpet av høsten, sier Ingebrigtsen.

35 prosent av anbefalt fangst

Den norske kvoten for 2021 tilsvarer 35 prosent av anbefalt samlet fangst. Kvoten er basert på vurderinger av hvor mye av makrellen som oppholder seg i norske farvann i løpet av et kvoteår. Makrellen har de siste årene vist en tydelig nordøstlig dreining i sin utbredelse, noe som innebærer at mer makrell nå befinner seg i norske farvann enn i 2014 da den forrige makrellavtalen ble inngått.

Departementet vil med det aller første, be Fiskeridirektoratet foreta en vurdering av tilpasninger av reguleringsopplegget for makrell til den nye totalkvoten for 2021.

Les også: – Full støtte til fiskeriministeren om makrellkvoten