Må ha høyhastighetsbevis fra juni 2023

Illustrasjonsfoto: Frode Pedersen / Redningsselskapet

Fra 1. juni 2023 må du ha høyhastighetsbevis for å kunne føre fritidsbåter som kan gå i 50 knop eller mer.

Sjøfartsdirektoratet skal innen kort tid begynne å godkjenne kurssteder. Målet er at båtførere skal kunne ta kurs allerede fra sommeren 2022.

Krav om høyhastighetsbevis på sjøen ble bestemt innført av den forrige regjeringa.

Les også: Regjeringen innfører krav om høyhastighetsbevis på sjøen

Et tillegg til båtførerbeviset

Høyhastighetskurset skal inneholde en teoretisk del, en praktisk del og en prøve. For å få utstedt beviset må du ha bestått kurset, oppfylle kravet om å føre båtførerbevispliktig fritidsbåt, og være over 18 år.

– Hovedformålet med å innføre høyhastighetsbevis er å gi båtførere økt kunnskap og bedre holdninger, slik at antall ulykker ved bruk av fritidsfartøy reduseres, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Den praktiske delen vil skille mellom båt og vannscooter, da dette på mange måter er to svært forskjellige fartøy som krever ulik opplæring. Kurset skal gi kursdeltakerne verktøy til selv å kunne vurdere risiko og farer ved båtkjøring i høy hastighet, og dette blir vektlagt fremfor opplæring i kjøreteknikk.

Målet er at kursteder kan begynne å tilby kurs allerede til sommeren, slik at båtførere kan ta kurset før kravet inntrer i juni 2023.

Kurssteder må ha godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet

For å sikre at den praktiske delen av høyhastighetskurset gjennomføres på en forsvarlig måte, er det bestemt at alle kurssteder skal godkjennes av Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet utarbeider for tiden nærmere retningslinjer og krav til kurssteder som ønsker å tilby høyhastighetskurs.

Detaljert informasjon om høyhastighetsbeviset blir løpende publisert på Sjøfartsdirektoratets nettsider på: sdir.no/50knop