Brudd i prisforhandlingene

Det ble brudd i forhandlingene mellom Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norges Råfisklag, om nye minstepriser for fisk.

Det ble i dag 22. september brudd i minsteprisforhandlingene mellom Norges Råfisklag og fiskekjøperne.

– Vi kunne ikke gå med på minstepriser som vil påføre industrien ytterligere tap, sier Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en melding.

– Det er særlig torskeindustrien som sliter med økonomiske kjempeutfordringer etter vinteres feilslåtte minsteprisfastsettelse. Likviditeten er alarmerende svak for mange hjørnesteinsbedrifter langs kysten, og dette er en faktor som gjør situasjonen ekstra vanskelig foran en ny sesong, sier Ystmark.

Regjeringen har det siste året gått inn med flere økonomiske redningspakker i forsøk på lette situasjonen, uten at det, ifølge FHL, har hatt den ønskede effekt. Ystmark mener forhandlingsdelegasjonen fra kjøpersiden la fram prisforslag som kunne ha bidratt til å sikre en viss lønnsomhet i fiskeindustrien og dermed trygge de mange utsatte arbeidsplassene langs kysten.

– I dagens situasjon må vi unngå å påføre bedriftene enda større tap. Men når vi opplever å få liten forståelse for dette hos motparten, fant vi det ikke hensiktsmessig å fortsette forhandlingene, sier Ystmark som er direktør næringsutvikling i FHL.

Han mener det er synd at partene i denne omgang ikke lyktes i å få etablert et minsteprisnivå som gir tilstrekkelige marginer mot de pressede markedsprisene.

– Det hjelper ikke å selge verdens beste og sunneste produkt hvis det er priset for høyt.

Norges Råfisklag kan med loven i hånd, ensidig fastsette minsteprisene i lagets distrikt når gjeldende prisperiode går ut 27. september 2009.

Les også: Mot brudd i prisforhandlingene?