Studerte Kystverket og oljeforurensning

Det er mye å hente i små detaljer når man studerer hvordan miljøet blir påvirket av oljeforurensning. Foto: Ingrid Lauvrak / Kystverket

Studenter fra NTNU og Høgskolen i Vestfold var på besøk hos Kystverket, og til områdene i Mølen og Nevlunghavn for å høre og observere mer om "Full City"-aksjonen.

Studentene fra Høgskolen i Vestfold er lærer- og førskolelærerstudenter som tar valgfaget Miljølære, mens NTNU-studentene tar et nytt masterprogram som heter Environnmental toxicology and chemistry.

Kurset som de sistnevnte tar i høst heter Marine organic environmental chemistry, og inneholder mye om oljeforurensing og oljevernberedskap. Det var SINTEF som hadde med seg gruppen med mastergradstudenter til Horten og aksjonsområdet.

«Full City»

Under besøket startet studentene med en orientering ved Kystverkets beredskapsavdeling i Horten. Der orienterte rådgiver Alf Kristiansen ved Kystverkets beredskapsavdeling om hendelser og aksjoneringen i forbindelse med havariet til ”Full City”, opplyser Kystverket i en omtale av besøket.

Videre fikk studentene observere hva som er gjort av opprydningsarbeid i områdene ved Nevlunghavn og Mølen, områder som ble svært påvirket av oljesøl etter havariet.

Les også: Marebek blir forvekslet med olje 14.09.2009

Referanseområder

I tillegg fikk de studert de to såkalte referanseområdene som er etablert. Dette er et område på Nevlungstranda og et område på østsida av Oddane fort. Referanseområdene er etablert for å studere hva som naturlig skjer med oljeforurensingen.

Ved å ha slike områder kan man sammenligne naturens egen oppryddingsevne med den menneskegjorte opprydningen. Studentene fikk dermed i tillegg mulighet til å erfare hvordan resultatet er både før og etter en opprydningsjobb.

Tilbakemeldingene som Kystverket har fått, forteller at studentene fikk godt utbytte av besøket, og at det var en nyttig erfaring inn mot studiene, opplyser Kystverket.