Russisk inspeksjon av krabbe- og laksevirksomheter

Representanter fra den russiske veterinærtjenesten, kommer onsdag til Norge for å inspisere to krabbevirksomheter og to laksevirksomheter.

Krabbevirksomheter

Det er den russiske veterinærtjenesten som selv har bedt om å få komme til Norge og inspisere krabbevirksomheter. I dag er det noen få norske krabbevirksomheter som eksporterer til Russland. Etterspørselen er økende fordi den russiske veterinærtjenesten har mottatt flere søknader fra russiske importører som ønsker å importere krabbeprodukt fra Norge.

– Eksperter fra den russiske veterinærtjenesten har ikke inspisert slike virksomheter før. De har derfor anmodet Mattilsynet om å komme for å inspisere samt lære med om norsk krabbeforedling, forteller seksjonssjef for eksport og import i Mattilsynet, Henning Osnes Teigene.

Det er krabbevirksomhetene Hitra Mat AS (ST 343) og Arctic Catch AS (F 158) de russiske spesialistene skal inspisere de nærmeste dagene.

To lakseinspeksjoner

I tillegg ønsker veterinærtjenesten å inspisere to laksevirksomheter i Hordaland, henholdsvis Austevoll Fiskeindustri AS (H-72) og Feie Røykeri AS (H-120).

– Veterinærtjenesten meldte nylig at Feie Røykeri AS ville bli midlertidig utestengt fra det russiske markedet fra og med 7. oktober etter funn av forhøyet antall uønskede bakterier. Siden veterinærtjenesten først skulle til Norge, ønsket de å inspisere virksomheten, forteller Teigene.

I tillegg skal de til Austevoll Fiskeindustri AS (H-72). Virksomheten har vært inspisert av russiske veterinærmyndigheter tidligere, men ikke vært godkjent for eksport.

Godkjenningsordning

Det er ikke varslet nye russiske inspeksjoner av laksevirksomheter. Mattilsynet jobber med å få på plass det nye godkjenningsregimet for lakseeksport.

Det er fremdeles kun laksevirksomheter godkjent av Den russiske veterinærtjenesten som kan eksportere til Russland. Virksomheter må være inspisert. Virksomhetene som ikke har vært inspisert av russiske inspektører tidligere, vil bli inspisert av Mattilsynet. På bakgrunn av inspeksjonsrapporter utarbeides lister over virksomheter som kan godkjennes for eksport til Russland. Listene sendes til Den russiske veterinærtjenesten for viderebehandling. Deretter er det opp til den russiske veterinærtjenesten å avgjøre hvem som godkjennes.