EFSA offentliggjør vurderinger av helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har offentliggjort de første av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.

En helsepåstand er en påstand som angir, indikerer eller antyder at det er sammenheng mellom en matvare, en matvaregruppe eller en av matvarens bestanddeler, og helse, forklarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på sin nettside.

EFSAs gjennomgang dreier seg om påstander som beskriver eller referer til et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for vekst, utvikling, kroppslige funksjoner, og psykologiske eller atferdsmessige funksjoner, dvs påstander knyttet til artikkel 13 i EUs forordning om ernærings- og helsepåstander på mat. Et eksempel på en slik helsepåstand kan være: «Kalsium har betydning for oppbygning og vedlikehold av benbygningen».

Har vurdert over 500 påstander

Eksperter i EFSAs panel for dietetiske produkter, ernæring og allergi (NDA) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for over 500 påstander. EFSAs vurderinger vil være en viktig del av grunnlaget når Europakommisjonen og medlemslandene skal behandle og eventuelt godkjenne slike helsepåstander, opplyser VKM.

NDA-panelet har gjennomgått 523 helsepåstander knyttet til over 200 matvarer og matingredienser som vitaminer og mineraler, fiber, fett, karbohydrater, probiotiske bakterier og planteingredienser. For om lag en tredjedel av helsepåstandene er evalueringene positive – det vil si at EFSA finner at det er vitenskapelig dokumentasjon som underbygger påstandene.

Påstandene er først og fremst knyttet til effekten av vitaminer og mineraler, men omfatter også kostfiber, og fettsyrer som skal regulere kolesterolnivå samt sukkerfri tyggegummi for å fremme tannhelsen.

Flere av påstandene som vurderes, omhandler fiskeolje og Omega-3 fra fisk.

Manglende dokumentasjon

Manglende vitenskapelig dokumentasjon om stoffet som påstanden er knyttet til, er årsaken til nesten halvparten av vurderingene med negativ konklusjon. Dette gjelder for eksempel probiotiske bakterier og ulike planteingredienser.

I de tilfellene der de aktuelle ingrediensene ikke er klart og tydelig identifisert, har det heller ikke vært mulig for panelet å vurdere om den vitenskapelige dokumentasjonen faktisk er knyttet til det samme stoffet som man hevder har de påståtte helseeffektene.

EFSA skal til sammen gjennomgå over 4000 ulike helsepåstander.

EFSA har invitert eksperter fra medlemslandene og Europakommisjonen til et møte i Brussel 6. oktober 2009 for å presentere og diskutere panelets vurderinger av helsepåstander. EFSA har forberedt et bakgrunnsdokument for diskusjonene, opplyser VKM.

Les mer
EFSA delivers its first series of opinions on ‘general function’ health claims