Nergård kan innfri kravet om leveringsplikt

Fiskerikonsernet Nergård AS kan være villige til å innfri kravet om levering av trålfisk til Skjervøy.

Det ble konklusjonen på møtet mellom Nergård, Skjervøy kommune og fylkeskommunen i dag, melder NRK.

– Jeg er så langt fornøyd før selve forhandlingene, sier ordfører i Skjervøy, Roy Waage, til NRK.

Men fortsatt gjenstår det punkter som Nergård må oppfylle før formannskapet i Skjervøy aksepterer at Nergård trekker seg ut av kommunen.

Waage sier at han ikke er villig til fire på kravene overfor Nergård, melder NRK.

Blant annet har formannskapet krevd at Nergård overdrar anleggene gratis til nye eiere, eller til kommunen.

Les også: Knallharde krav fra Skjervøy kommune 01.10.2009

Møte mandag

– I dag har vi lagt et godt grunnlag for forhandlingene med kommunen neste mandag. Jeg vil anbefale at styret går inn for denne løsningen, sier Magnar Pedersen, konsernsjef i Nergård, til NRK.

Med på møtet i Tromsø i dag, var også bedriftsansatte, NAV og Innovasjon Norge, melder framtidinord.no.

– Jeg presenterte kravet vi kom fram til i formannskapet i Skjervøy i forrige uke. Der ble det vedtatt at dersom Nergård skal få ta sine konsesjoner ut av kommunen, så skal all torsk og hyse fortsatt leveres til Skjervøy, sier Roy Waage.

I dag har Nergård AS leveringsplikt for kun 1/6-del av de to trålkonsesjonene de har, opplyser nettstedet.

– Når vi nå skal få på plass en ny aktør som skal overta anleggene, så er det viktig for den nye aktøren at man har et grunnlag å drive på. Her er råstoff kjernepunktet. Så jeg er veldig glad for dette, sier Waage til nettstedet.

Waage har også bedt Nergård om ikke å gjøre alvor av varslet stenging av mottaksstasjoner 15. oktober, før nye aktører er klar til å overta driften. Negård skal ha vært positive til å ta en ny vurdering av tidspunkt for stenging.