Sjømatkonferanse trakk fullt hus i Tokyo

Fredag 28. mai gikk EFFs årlige Seafood Conference av stabelen i Tokyo, for 8. året på rad.

Årets hovedtema var utviklingstrekk i markedet og hos forbruker, og hvilke mulige konsekvenser og muligheter dette gir for sjømat generelt og spesielt norsk sjømat i Japan, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– Dette er en god anledning til å vise nytten i det vi gjør overfor de viktige kundene i Japan, sier EFFs fiskeriutsending i Japan Hans Petter Næs.

– Samtidig er konferansen, på grunn av størrelse og at den har blitt godt etablert, et sterkt signal på hvordan Norge er ledende sjømateksportør, noe som også er viktig motivasjon for japansk handel.

Tradisjonen tro var det også i år godt oppmøte. Konferansen er blitt en institusjon og en fast møteplass for næringen. Litt over 200 deltakere fra blant annet japansk handel og bearbeidingsindustri, og ulike medier deltok på konferansen.

På programmet stod innlegg om trender i markedet og EFFs Hans Petter Næs holdt selv to innlegg. I det første beskrev han hvordan strategien for markedsføring av norsk laks og makrell er tilpasset trekk i markedet og forbrukernes behov. Dette gjør at kommunikasjonen kan tilpasses optimalt.

I det andre innlegget presenterte han Fiskesprell som et case på hvordan Norge tar tak i viktige utfordringer for å sikre fremtidig fiskekonsum på en god måte. Fiskesprell skaper resultater og erfaringer som kan være relevante for andre markeder med tilsvarende utfordringer, som for eksempel Japan.