Ny kasse for laksetransport

BEWI og Vartdal Plast lanserer nå en ny emballasjestandard for transport av laks.

EPS emballasjen er både mer økonomisk og mer miljøvennlig enn dagens emballasje for laksetransport, mener leverandørene BEWI AS og Vartdal Plast AS.

– Markedsledende samarbeid har skapt emballasjerevolusjon i laksenæringen, hevder selskapene i en pressemelding.

BEWi og Vartdal har i 40 år drevet produksjon av formstøpte EPS-produkter side om side. Bedriftene er for øyeblikket i en utviklingsfase, der fokus er på innovasjon og kompetanseutvikling. Bedriftene har hatt hovedfokus på produksjon av fiskekasser, men har de senere år utvidet produksjonen til også å omfatte byggisolasjon og annen emballasje.

Høsten 2008 ble det derfor startet et utviklingsprosjekt, hvor prosjektets mål var å utvikle en emballasje som skulle være mer miljøvennlig, mer økonomisk og gi produktet en merverdi.

– Utviklingen av den nye produktfamilien startet med en idé om at fiskekassens lokk kunne byttes ut med en film. Ved i tillegg å redesigne emballasjen med hovedfokus på å redusere vekt og volum er miljøbelastningen redusert betraktelig i forhold til den gamle standarden på fiskekasser, forteller selskapene i meldingen.

– En reduksjon i materialbruk har også gitt et mer økonomisk produkt for både produsent og bruker, hevder emballasjeleverandørene.

– Produksjonstekniske fordeler er oppnådd internt og hos brukerne av kassen. Videre er prosjektets neste mål å tilpasse den nye emballasjen til bruk av CO2 emitter (fremtidens Map - pakking), og redusere emballasjen ytterligere samt å øke holdbarheten til produktet fersk fisk, skriver selskapene.

I 2009 ble det eksportert 834 000 tonn laks, dette ga et forbruk av ca. 40 millioner fiskekasser av EPS, konstaterer BEWI og Vartsal Plast.

Dagens lokk koster 4-6 kr pr stykk i motsetning til en film som koster i underkant av 2 kr. Noe som gir en innsparing på 2-4 kr pr komplette kasse.

Det er da ikke tatt med i innsparingen at filmpåleggingsprosessen er billigere enn dagens lokk- og stroppepåleggingsprosess. Om vi ser på det totale fiskekassemarkedet i Norge gir dette en potensiell innsparing på 100 millioner i innkjøp for næringen. Om man i tillegg legger til reduserte transportutgifter med en lettere og mindre voluminøs emballasje, blir innsparingene betraktelige større, heter det i pressemeldingen.

I 2008 ble det fraktet ca. 80 000 tonn laks (+ emballasje) til Asia. Dette kostet med den gamle emballasjen ca. 850 000 000 norske kroner (10 kr pr kg). Om man hadde benyttet det nye systemet hadde man spart 16 mill NOK(1,96 prosent), mener selskapene.

Ved å sammenligne den gamle standardens miljøbelastning opp mot produsentenes nye emballasjesystem, viser en livssyklusanalyse gjennomført av MISA, at CO2-utslipp ved flyfrakt kan reduseres med inntil 10,6 prosent og 6,2 prosent ved landtransport, opplyser

Prototyper av kassen er produsert og resultatene av testing er overbevisende. Produktet blir lansert nå.

Produsentene lister opp følgende fordeler:

Den nye kassetypen EPS Box, krever mindre plass enn tradisjonelle EPS-kasser for laksetransport. Illustrasjonsfoto: BEWI ASDen nye kassetypen EPS Box, krever mindre plass enn tradisjonelle EPS-kasser for laksetransport. Illustrasjonsfoto: BEWI AS

  • Reduserte innkjøpskostnader
  • Reduserte transportkostnader
  • Mer produksjonsvennlig
  • 6,2-10,6 prosent reduserte CO2-utslipp
  • 100 prosent resirkulerbar
  • Bedre visuell kontroll
  • Store muligheter for videreutvikling