Nytt importregime i Vietnam

Eksportutvalget for fisk er på kort varsel gjort oppmerksom på at Vietnam iverksetter nytt importregime fra 1. juli 2010.

Dette innebærer at alle produsenter av matvarer som selges til Vietnam, må være registrert hos myndighetene i Vietnam, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

EFF ber alle som eksporterer sjømat til Vietnam eller planlegger eksport til Vietnam, om å få sine produsenter til å fylle ut skjema (appendix 3) og returnere dette per e-post til EFF. Svarfrist er mandag 28. juni.

EFF sender skjemaene som mottas til Mattilsynet, som samler listene samt informasjon om næringsmiddelhygiene, kontrollsystem hos myndighetene i Norge til Vietnams myndigheter.

Vietnamesiske myndigheter vil utarbeide egne lister over virksomheter som er godkjent for import av matvarer til Vietnam. Eventuelle nye virksomheter må meldes inn av Mattilsynet i etterkant. Mattilsynet vil sende eventuelle innmeldinger til NAFIQAD i en samlet forsendelse. Neste innmeldingsrunde vil tidligst skje i midten av august. Det er derfor viktig at alle eksportører av norsk sjømat til Vietnam, registrerer seg innen mandag 28. juni, fremholdes det fra EFF.