– Gode samtaler i Kina

Mattilsynet har den siste uken hatt flere møter med kinesiske import- og eksportmyndigheter (AQSIQ) i Shanghai.

– Samtalene har vært fruktbare og vil bidra til å sikre og utvikle eksporten av sjømat til Kina, sier tilsynsdirektør Kristina Landsverk.

Mattilsynet er i Kina i forbindelse med Fiskeri- og kystdepartementets arrangement på Shanghai Expo 2010 om sjømat og fiskeri. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansne fikk ikke møte de kinesiske matmyndighetene, men møtene på embedsmannsnivå gikk som planlagt.

Les også: Avlyser møte med Berg-Hansen 12.10.2010

– Verdifull innsikt

Mattilsynet og AQSIQs avdeling for mattrygghet arrangerte sammen et seminar om handel med trygg sjømat. Seminaret var godt besøkt fra kinesisk side.

Mattilsynet var også på omvisning på verdens største containerhavn, Yang Tse Deep Sea Harbour, og fikk se i praksis hvordan Kina fører kontroll med import av sjømat.

– Det er verdifullt for Mattilsynet å få innsikt i hvordan det kinesiske systemet for importkontroll fungerer. Dette gir oss muligheten til å gjøre et bedre arbeid for norsk sjømateksport, sier Landsverk.

Mattilsynet hadde samtaler med forskjellige avdelinger av AQSIQ, både i Shanghai og Beijing. Mattilsynet orienterte om oppfølging av kinesiske notifikasjoner av avvikende funn i norsk sjømat importert til Kina.

Lederen for den kinesiske delegasjonen fortalte at Kina har 20 000 notifikasjoner i året. Fire av disse gjelder Norge, og de var fornøyd med kvaliteten på norsk sjømat.

Kinesisk initiativ

Mattilsynet har jobbet aktivt for å forsterke relasjonene til kinesiske matmyndigheter de siste årene.

– Det var derfor gledelig at AQSIQ på eget initiativ foreslo et utvidet samarbeid på teknisk nivå, sier Landsverk.

Dette vil også inkludere NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) som deltok på seminaret.

– Vi setter stor pris på det kinesiske initiativet. Sjømateksporten til Kina, spesielt på laks har økt betydelig de siste årene. Det vil derfor være viktig å utvikle det samarbeidet som allerede er etablert. Vi skal nå ta saken med hjem til Fiskeri- og Kystdepartementet for å se på hvordan vi kan få dette til, avslutter tilsynsdirektøren.