Problemer med eksport til Kasakhstan

Det har oppstått problemer med eksport av fisk til Kasakhstan.

Mattilsynet har den siste tiden fått mange henvendelser om problemer med eksport av fiskevarer til Kasakhstan via Russland.

– Vi forsøker nå å komme i kontakt med myndighetene i Kasakhstan for å få bekreftelse på sertifikatavtale mellom Norge og Kasakhstan, og dette kan ta tid. Eksportører må derfor regne med at det vil være problemer knyttet til import av fisk til Kasakhstan via Russland, og må selv vurdere om de vil ta denne risikoen, heter det i en melding fra Mattilsynet.

I sommer ble det opprettet en ny tollunion som består av Russland, Kasakhstan og Hviterussland. Regelverket til denne nye tollunionen stiller en del krav til importsertifikater for matvarer, herunder fisk og sjømat. Sertifikatene skal ha felles form og attestere for en rekke bestemte sanitære og veterinære forhold.

Tatt i betraktning at mange land har ulike importsertifikater som ennå ikke oppfyller disse kravene, har tollunionen gitt en overgangsperiode for å etterkomme sine krav. Fristen ble satt til 15. oktober 2010. Etter denne datoen skal alle varer av animalsk opprinnelse, herunder fisk, importeres med sertifikater parafert med tollunionen før 28. april 2010.

Ifølge veterinærtjenesten i Russland, som er transittland for fiskevarer som sendes til Kasakhstan, mangler de informasjon fra sine kolleger i Kasakhstan om at Norge har inngått avtale om importsertifikat med Kasakhstan før 28. april 2010. Dette er årsaken som gis for å stoppe partier med fisk fra Norge.