Har fullført arbeidet med helsepåstander

EUs mattrygghetsorgan EFSA har nå avsluttet arbeidet med å gjennomgå flere tusen helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.

Hensikten med dette omfattende arbeidet har vært å gi EU-kommisjonen og medlemslandene et vitenskapelig grunnlag for å kunne sette opp en liste over helsepåstander, som i fremtiden skal være tillatt å bruke i markedsføring av næringsmidler i EU. Dette slik at forbrukerne i neste omgang skal kunne foreta valg basert på god informasjon når de går i butikken for å handle mat og drikke.

Det melder den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Ifølge EFSA er rundt hver femte at de vurderte helsepåstandene godt nok dokumentert, mens de øvrige blant annet manglet vitenskapelig bevis på at det er en sammenheng mellom næringsmiddelet eller ingrediensen, og helse.