Ny sunnhetsattest for fisk til Russland

EU har inngått avtale med Russland om sunnhetsattest etter russiske krav for fisk som bearbeides i EU og eksporteres til Russland.

EU har inngått en bilateral avtale med Den russiske føderasjon om at all fisk med utenlandsk opprinnelse som bearbeides i EU og eksporteres videre til Russland, skal ledsages av en sunnhetsattest utformet i samsvar med russiske krav, melder Mattilsynet.

Dette kravet som nå stilles til alle EU/EØS-medlemmsstater, har møtt norske fiskeeksportører til Danmark allerede i sommer. Mattilsynet har vært i dialog med danske myndigheter for å finne en løsning på denne utfordringen som går i strid med EØS-avtalen om fri flyt av varer og tjenester mellom EU/EØS-medlemssstater. Resultatet er en ny sunnhetsattest som skal benyttes hver gang man sendes fisk til bearbeiding på EU sine prosesseringsanlegg og videreeksport til Russland.

Den nye sunnhetsattesten skal brukes som et grunnlagsdokument for å kunne søke en ny attest hos myndigheter i EU for videreeksport til Russland. Attesten forutsetter også at produsenter av råstoffet som sendes til bearbeiding, er godkjent av den russiske veterinærtjenesten for eksport av fisk og fiskevarer til Den russiske føderasjon. Dokumentet kan også benyttes dersom man sender fisk til EU for midlertidig lagring videresalg til Russland.

Sunnhetsattesten heter «3.1.40 EU-Russland, sunnhetsattest, bearbeiding- forskuddslagring, engelsk, 2011-10», og kan bestilles fra Mattilsynet sine distriktskontor inntil den blir tatt i bruk på MATS Skjematjenester.

Sunnhetsattesten skal utstedes fra og med 17. oktober 2011 på all fisk som bearbeides i EU og eksporteres videre til Russland. Det blir ikke mulig å benytte EU-attester til dette formål og det er heller ikke mulig å bestille attester etter at varene har forlatt Norge.