EUs årsrapport 2010 for RASFF

EUs årsrapport 2010 for RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), viser at det i 2010 ble sendt 8582 meldinger relatert til helsefarlig mat og fôr.

Dette er en økning på 8 prosent fra 2009, da det ble sendt 7840 meldinger. Økningen i antall meldinger de senere år, skyldes hovedsakelig innføring av en forsterket grensekontroll av visse ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer fra tredjestater, opplyser Mattilsynet.

RASFF er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Alle medlemsland skal raskt melde fra via RASFF om funn og hendelser som omhandler mat og fôr som direkte eller indirekte kan representere helsefare.

3358 meldinger om nye funn og hendelser

I 2010 var det 3358 meldinger om nye funn og hendelser. Av disse ble 576 klassifisert som «alert», det vil si at varepartier som kunne representere helserisiko, befant seg på det europeiske markedet og krevde rask reaksjon fra myndighetene.

Årsrapporten viser videre at mange av meldingene er knyttet til påvisning av mykotoksiner (muggsoppgifter) og sykdomsfremkallende mikroorganismer (som Salmonella), samt funn av plantevernmiddelrester og tungmetaller.

Norsk RASFF årsrapport for 2010 ble publisert tidligere i år.

Les også: Norsk årsrapport for RASFF 04.03.2011

Mer om RASFF
RASFF sitt kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet. RASFF sitt kontaktpunkt i EU-kommisjonen, samarbeider også med WHO gjennom det verdensomspennende meldesystemet INFOSAN.