Russland forsterker kontrollen

Mattilsynet har mottatt melding om at den russiske veterinærtjenesten har ilagt forsterket kontroll av importforsendelser av fiskevarer fra fire virksomheter.

Den russiske veterinærtjenesten begrunner tiltaket med påstander om mikrobiologiske funn i importkontrollen av varer fra virksomhetene, fremgår det av en melding fra Mattilsynet.

- Vi har fått brev der en varsler sterkere kontroll av fire virksomheter grunnet ulike funn. Meldingen blir fulgt opp, og vi har god dialog med russiske myndigheter rundt situasjonen, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet til TDN Finans.

Det er vanlig prosedyre at land melder om funn i importerte matvarer til avsenderstaten. Videre at man iverksetter forsterket kontroll på varepartier fra berørte virksomheter. Mattilsynet benytter RASFF-meldesystemet i de tilfeller vi avdekker farer ved næringsmidler importert til Norge, opplyses det i meldingen fra Mattilsynet.

Mattilsynet har et godt samarbeid med den russiske veterinærtjenesten og vil følge opp notifikasjonene på vanlig måte, heter det videre i meldingen.

- Salmonella og koliforme bakterier

Ifølge TDN Finans gjelder den utvidede kontrollen for produkter fra Alsvåg Fiskeprodukter AS, Grieg Seafood Finnmark AS, Nova Sea AS og Snefjord Kongekrabbe AS fra 3. februar i år.

Veterinærtjenesten opplyser ifølge nyhetsbyrået at de i laboratorietester har funnet Salmonella i laks og tarmbakterier (koliforme bakterier) i kongekrabbe og laks. 

De fire virksomhetene er ikke utestengt fra det russiske markedet, men kun viet forsterket kontroll av fiskevarene, noe som er et mildere tiltak enn utestenging.

Nova Sea har ikke registrert uønskede funn

Daglig leder i Nova Sea AS, Odd Lorentz Strøm, sier at de tar slike meldinger på alvor.

- I Nova Sea har vi en usedvanlig sterk internkontroll, som hver dag sjekker produktet i eget laboratorium. I tillegg har vi eksterne som gjør det samme, uten at vi har registrert noe, sier Strøm til Rana Blad.

Han sier videre at bedriften vil spille på lag med Mattilsynet, som trolig vil komme med forslag om utvidet kontroll. Men så langt har virksomheten ikke fått dokumentert hva som er funnet, verken fra kundene eller myndighetene i Russland.