SinkaBerg-Hansen ansetter enda flere

NÆRØY: I løpet av februar skal SinkaBerg-Hansen ansette 40 nye medarbeidere. De fleste av disse skal inn i slakteriet.

Fish.no omtalte i desember at oppdrettsbedriften SinkaBerg-Hansen AS, fra månedsskiftet januar/februar, utvider med et ekstra skift på slakteriet, noe som skulle gi 20 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal. 

Les også: Sinkaberg-Hansen ansetter 20 flere 21.12.2009

Rundt 200 ansatte

Nå melder Trønder-Avisa at SinkaBerg-Hansen i løpet av februar, skal ansette så mange som 40 nye medarbeidere. 30 av disse skal inn på slakteri- og foredlingsavdelingene.

Før nyansettelsene hadde bedriften 170 ansatte. Med det ligger det an til at bedriften kommer opp i rundt 200 ansatte, og blir en enda mer ruvende blant hjørnesteinsbedriftene i Ytre Namdal.

– Primært ansetter vi flere folk fordi vi nå har mer fisk i sjøen enn tidligere. Nye konsesjoner og nye grenser for hvor mye fisk vi til enhver tid kan ha i sjøen, har ført til større slaktevolum enn for et par år siden. Vi hadde to valg. Enten å sette bort deler av slaktingen til andre bedrifter eller ansette mer folk selv og kjøre to skift. Vi valgte det siste, sier personalsjef hos SinkaBerg-Hansen AS, Frode Lauritzen, til avisa.

Styrker flere avdelinger

Bedriften som har valgt å satse på sekstimers skift, skal også ansette skiftleder, koordinator for matfiskavdelingen, røktere på anleggene og mannskap på servicebåtene.

– Det stemmer. Flere ledd i bedriften må styrkes, men de fleste nytilsatte blir å finne i slakteriet der vi nå innfører et nytt regime. Vi har kapasitet til å slakte mer fisk selv og dette er også et ledd i å utnytte kapasiteten i det slakteanlegget som vi i 2005 investerte i, sier Frode Lauritzen.

65 prosent av laksen blir videreforedlet, og videreforedlingsavdelingen er bedriftens største med sine 75 ansatte. Hver dag går det 100 tonn laks ut fra anlegget.

SinkaBerg-Hansen forsøker å holde en jevn produksjon året rundt, slik at de unngår permitteringer.

– Vi ønsker å fremstå som en solid og trygg arbeidsplass. De ansatte skal føle forutsigbarhet, sier personalsjefen.