Emisjon i Aqua Bio Technology

Del saken

Styret har vedtatt en aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppgjør av enkelte fordringer mot selskapet. 

Det skriver Aqua Bio Technology ASA i en børsmelding.

Les også: Null salg fra Aqua Bio Technology 26.02.2010 

Leverandører konverterer fordringer til aksjer 

Oppgjør i form av aksjer er avtalt på forhånd med enkelte leverandører, som har levert tjenester i løpet av 2009. Tegningskurs tilsvarer børskurs på det tidspunkt tjenesten ble levert uten rabatt. 

I henhold til styrets vedtak utstedes det totalt 782.577 nye aksjer, hver aksje har pålydende verdi NOK 0,20, og mot gjennomsnittlig tegningskurs NOK 0,42 som gjøres opp ved motregning av fordringer.

Samlet kapitalforhøyelse som følge av styrets vedtak er NOK 156.515,40.

Les også: Patenterer hudpleieprodukt fra laksens klekkevæske 02.12.2009