Lighthouse får regnskapsrefs

Lighthouse Caledonia ASA må utsette restruktureringen av konsernet, etter å ha mottatt regnskapsrefs fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har i et brev påpekt mangler ved regnskapet for 2008, opplyser selskapet i en børsmelding.

Selskapet er i dialog med Finanstilsynet om regnskapsprinsipper knyttet til klassifisering av gjeld og mellomværende til datterselskap. Finanstilsynet mener at selskapet må utarbeide en ny årsrapport for 2008.

Lighthouse Caledonia ASA, som er notert på Oslo Axess, har derfor besluttet å utsette restruktureringsprosessen midlertidig.

Restruktureringen vil, dersom den gjennomføres, medføre at det heleide datterselskapet The Scottish Salmon Company Ltd blir nytt morselskap i konsernet. Det nye morselskapet planlegges notert på Oslo Axess, samtidig som Lighthouse Caledonia ASA planlegges strøket fra notering.

Les også: Flere selskaper vil på børs 26.02.2010 

The Scottish Salmon Company

I anledning restrukturering av konsernet, ble det mandag 22. mars avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Lighthouse Caledonia ASA. I den anledning ble det også fremlagt en kort presentasjon av The Scottish Salmon Company.

Les mer
• Investor Presentation - The Scottish Salmon Company (pdf)