Salmon Brands tapte 4 mill.

Salmon Brands AS oppnådde i 2009 en volumvekst 75 prosent for SALMA-produketene. Året endte likevel med et negativt driftsresultat på 4 millioner kroner.

Salmon Brands salg av SALMA-produktene fra laks, økte fra 2008 til 2009. Salgsveksten var størst i norsk dagligvare, men eksporten viste også en positiv økning i salget, spesielt til Sverige og Frankrike.

Det opplyser morselskapet Tine BA i sin årsrapport for 2009, som ble fremlagt mandag 3. mai.

SALMA-produktene markedsføres av Salmon Brands AS, der TINE er eier med 51 prosent. Firmaet eies av Bremnes Seashore AS og Tine Meierier BA i fellesskap, og ble startet i 2004.

– Positivt bidrag 2. halvår

– I andre halvår 2009 ga aktiviteten et positivt bidrag til det samlede resultatet i TINE, skriver Tine i årsrapporten.

Tine har imidlertid ikke tallfestet bidraget fra 2. halvår. I denne bransjen er det ikke uvanlig at aktiviteten er høyere og inntjeningen bedre i andre halvår enn i første halvår.

Året som helhet endte med røde tall. Driftsresultat havnet på -4,0 millioner kroner.

Det er likevel langt bedre enn i 2008, da Salmon Brands resultat før skatt, endte på -19 millioner kroner.

– Omsetning av SALMA har økt fra 2008 til 2009 som følge av volumvekst. Selskapets totale omsetning er imidlertid redusert da deler av 2008 også inkluderte en stor andel av generiske produkter, skriver Tine i rapporten.

Les også: Dyr moro for Salmon Brands 06.11.2009

Nøkkeltall for Salmon Brands AS 2009 2008
Omsetning (MNOK): 80,1 101,2
Driftsresultat (MNOK): -4,0 -17,3
Ansatte: 0 0