Stort underskudd i Nordic Seafarms

På bildet ser vi fra venstre: Erlend Sandvik (ansatt i Nordic Seafarms), Ann-Tove Kongsnes (investeringsdirektør i Investinor), Inge Midtbø (administrerende direktør i Nordic Seafarms), Janne Bøklepp (investeringsrådgiver i Investinor), Jon Ola Frankplads (styreleder i Nordic Seafarms) og Edvard Henden (produksjonssjef i Nordic Seafarms). Foto: Ole Morten Melgård

Nordic Seafarms AS sitt resultat før skatt endte på -4,5 millioner kroner i første kvartal 2010.

Kveiteoppdretteren Nordic Seafarms AS har lagt frem regnskapsrapport for første kvartal 2010. Driftsinntektene endte på 7,6 millioner kroner i første kvartal 2010. Selskapet hadde driftskostnader på 10,5 millioner kroner, og finanskostnader på 1,7 millioner kroner.

- Resultatet for 1. kvartal er i tråd med forventet resultat for perioden. 1. og 2. kvartal er tradisjonelt svake på grunn av lav tilvekst og omsetning sammenlignet med 3. og 4. kvartal. Selskapet har også hatt noe økte kostnader i forbindelse med implementering av Fjord Halibut, opplyser selskapet i rapporten.

Nordic Seafarms AS overtok i vinter anlegget til den konkursrammede kveiterognprodusenten Fjord Halibut KS.

Les også: Sikrer ny drift etter Fjord Halibut 07.02.2010

Det er det siste halve året gjennomført flere emisjoner i Nordic Seafarms, på til sammen 54 millioner kroner. Det statlige investeringsselskapet Investinor har bidratt med 25 millioner i kapital.

Les også: Investinor inn i Nordic Seafarms 13.04.2010