Eksporterte laks for 2,5 milliarder

Slakting av laks. Arkivfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council
Slakting av laks. Arkivfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Det ble i mai 2010 eksportert laks fra Norge for 2,5 milliarder kroner, noe som er ny månedsrekord for mai.

Dette er den høyeste eksportverdien som noen gang er målt for laks i mai måned, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

Verdiveksten, sammenlignet med samme måned i fjor, er på 26 prosent eller 509 millioner kroner.

– Årsaken til den sterke lakseeksporten er en kombinasjon av økt etterspørsel og redusert konkurranse i verdensmarkedet for laks, sier Paul Aandahl, markedsanalytiker i Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

Vekst i både volum og pris

Eksportert totalvolum av laks økte i mai med 10 prosent til 58 898 tonn sammenlignet med mai 2009. Samtidig økte prisen for fersk hel laks med 14 prosent til 39,91 kroner per kilo. Dette er den høyeste prisen for fersk laks som er målt siden juni 2006. Da var prisen 41,54 kroner per kilo. Sammenlignet med april måned er prisøkningen på 1,09 kroner.

Sterk vekst i eksporten til Russland

Eksportverdien av laks til Russland økte med 51 prosent i mai til 183 millioner kroner, mens volumet økte med 40 prosent til 5031 tonn i forhold til samme periode i fjor.

– Mesteparten av veksten skyldes redusert tilførsel av ørret, sier markedsanalytiker Paul Aandahl i Eksportutvalget for fisk. Til sammen øker volumet av laks og ørret til Russland kun 2 prosent i mai i forhold til samme måned i fjor.

85 prosent verdivekst til USA

Den sterke verdiveksten til USA skyldes økt eksport av laksefilet. Den norske eksporten av fersk laksefilet til USA har i mai økt med 45 prosent til 2308 tonn, mens eksporten av fryst laksefilet har økt med 93 prosent til 759 tonn.

Redusert eksport av ørret

Eksportverdien av ørret ble i mai redusert med 32 prosent til 100 millioner kroner sammenlignet med samme måned i fjor. I volum ble det eksportert 2361 tonn. Dette er 2099 tonn eller 47 prosent lavere enn i mai 2009. Største marked for ørret var i mai Russland med en eksportverdi på 54 millioner kroner. Dette utgjør 53 prosent av den totale eksportverdien for ørret.

Les også: Rekordvekst for sjømateksporten 02.06.2010