- Svært tilfreds med salget av Sjøtroll

Schouw & Co er svært tilfreds med datterselskapets salg av aksjene i Sjøtroll Havbruk.

Det ble i dag kjent at Lerøy Seafood Group ASA kjøper 50,71 prosent av aksjene i Sjøtroll Havbruk AS fra BioMar ASA. Sjøtroll Havbruk eier blant annet 25 konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret. BioMar er i sin helhet eid av det danske aksjeselskapet Schouw & co.

Salgsprisen for aksjene i Sjøtroll Havbruk er NOK 540 millioner, tilsvarende en enterprise value pr. 31. august 2010 på NOK 1.298 millioner på 100 prosent basis. Salgssummen fordeles med NOK 408,5 millioner i kontantvederlag og 1 million aksjer i Lerøy Seafood Group ASA, som i avtalen er verdsatt til kurs kroner 131,50.

Les også: Lerøy blir hovedeier i Sjøtroll Havbruk 28.09.2010

- Forventer at det gode samarbeidet fortsetter

Eierskapet til aksjene i Lerøy, som ikke er underlagt restriksjoner, vil bli løpende vurdert, men Schouw & Co. ser en lovende fremtid både for Lerøy og for oppdrettsnæringen, heter det i en pressemelding fra Schouw & Co.

BioMar ble medeier i Sjøtroll Havbruk i 2004, som en del av en refinansieringsløsning, og har i alt investert NOK 313 millioner og mottatt utbytte på NOK 65 millioner fra selskapet. Med den aktuelle salgsprisen, tilsvarer det en forrentning av investeringen på 16,5 prosent p.a.

Administrerende direktør i Schouw & Co. og styreleder i BioMar, Jens Bjerg Sørensen, er svært tilfreds med salget.

- Vi har skapt en sunn avkastning på vår investering, og ser Lerøy som en god fremtidig eier av Sjøtroll, sier Bjerg Sørensen.

BioMar har hittil levert fôr til størstedelen av Sjøtrolls forbruk, og den nåværende fôrkontrakten fortsetter uendret.

- BioMar og Lerøy har lange relasjoner og jeg forventer at det gode samarbeidet fortsetter, sier Jens Bjerg Sørensen.