Blåskjellanlegg til fare for skipsfarten

Fiskeridirektoratet frykter at tauverk fra blåskjellanlegg som ligger brakk, kan bli en fare for skipsfarten.

Alle tildelte blåskjellkonsesjoner i Finnmark ligger nå uvirksomme og brakk. Men, tauverket med blåskjellene på er enda ikke tatt opp av sjøen.

– Når det blir mye begroing på det vil ofte anleggene synke til bunns, og da faller også skjell av slik at anlegget igjen stiger når det blir lettere. Det kan være en fare for skipstrafikken at disse til stadighet går opp og ned i vannet, og blir vanskelig å oppdage for sjøfarende, sier Baard Baik i Fiskeridirektoratet region Finnmark til NRK Troms og Finnmark.

Direktoratet forsøker nå å få til et spleiselag med tidligere eiere, kommune og kystverk.

– Vi har også mulighet til å ta direkte kontakt med departementet, men foreløpig har ikke direktoratet egne midler til dette, så vi må drive litt ad hoc-løsninger på de som er igjen i Finnmark, sier Baik til NRK. 

Roar Olsen er driftsleder i Åfjord Skjell i Sør-Trøndelag, og har vært med å ryddet opp etter mange skjellkonkurser langs kysten. Problemet sier han er at det i dag ikke finnes finansieringsordninger for oppryding etter gamle konsesjoner som ligger brakk.

– Det finnes ingen system som tar seg av slike anlegg som er konkurs og per definisjon ikke har noen eier, sier Olsen til NRK.