– I tråd med EØS-avtalen

De norske eierbestemmelsene i oppdrettsnæringen er i overensstemmelse med EØS-avtalen, mener Fiskeri- og kystdepartementet.

Marine Harvest ASA, som allerede er verdens største oppdretter av atlantisk laks, ønsker videre vekst og har klaget dagens eierskapsbegrensning inn for EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Marine Harvest Norway AS har i dag 216 standard konsesjoner for matfisk i Norge, tilsvarende om lag 22 prosent av konsesjonsbiomassen. I Norge kan ikke et selskap eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten.

Les også: Marine Harvest ønsker å vokse 12.10.2010

– Bryter ikke med EØS-avtalen

Etter klagen fra Marine Harvest, har EFTAs overvåkingsorgan ESA, stilt spørsmål til Norge om reglene om oppdrett, som fastsetter en øvre grense for eierskapskonsentrasjon til 25 prosent, melder NTB.

I et svar til ESA slår departementet fast at lovgivningen om eierskapsreguleringene, ikke bryter med Norges forpliktelser i EØS-avtalen.

I brevet gir departementet en grundig gjennomgang av det norske regelverket og begrunnelsen for det. Det blir blant annet understreket at lovgivningen er ment å beskytte og opprettholde differensiert kommersielt fiskeoppdrett i Norge, med balanse mellom både små og store selskaper.