Ryggdeformiteter kan reduseres

Del saken

Et Nofima-prosjekt finansiert av forskningsfondet FHF, viser at ryggdeformiteter hos laks produsert fra nullårssmolt, kan reduseres betraktelig med enkle grep.

Det er viktig å unngå snarveier i smoltifiseringsprosessen, og å være obs på vaksineringstidspunkt, lysstyring og temperatur, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i en pressemelding.

Av 200 millioner smolt som årlig settes ut i sjøen i Norge, er 30-40 prosent nullårssmolt (0-1 år). Det har tidligere blitt registrert at nullårssmolt av laks har dobbelt så høyt innslag av ryggdeformiteter som ettårssmolt (1 år eller mer). Andelen nullårssmolt forventes å øke, og selv en liten prosentvis reduksjon i deformitetsproblemer hos laks produsert fra nullåring, vil derfor gi store utslag for både økonomi og dyrevelferd.

- Viktig tidsfaktor

Smoltifisering er prosessen som gjør laksen fysiologisk klar for å gå over fra ferskvann til saltvann. Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom å produsere nullåring og ettåring. Det handler om tidsfaktoren, og at nullåringen er helt avhengig av styrt smoltifisering. Dette skjer ved å gi fisken et kunstig vintersignal (12 t mørke / 12 t lys) i seks uker, etterfulgt av en 5-6 ukers periode med kontinuerlig lys (24 t lys).

Forsøkene viste at å vaksinere etter at perioden med kontinuerlig lys var påbegynt, ga dobling i antall fisk med feil i ryggraden, og tap av tilvekst. Å korte ned vintersignalperioden til 4 uker er en snarvei som brukes for å spare tid og framskynde utsett i sjø, men undersøkelsene viste ingen økning i fisk med deformiteter. Til gjengjeld resulterte dette i 10 prosent reduksjon i fiskens sluttvekt.

Forsøkene viste også en klar sammenheng mellom høy temperatur under lys-/mørkebehandling og ryggdeformiteter, mens temperaturen under etterfølgende periode med kontinuerlig lys var uten betydning. Dette viser betydningen av å regulere temperaturen under lysstyringsperioden.

Anbefalinger til næringen

Prosjektarbeidets konkrete anbefalinger er at vaksinering må avsluttes før overgangen til kontinuerlig lys, og at alle snarveier i smoltifiseringsprosessen må unngås. I tillegg bør anbefalingene for lysstyring følges slik at fisken får minimum 6 ukers vintersignal, og man bør unngå høy temperatur under vintersignalperioden. Rapporten peker også på at riktig oksygenering er en utfordring som gjør at man må ha fokus på kontroll av biomasseøkning og vannkvalitet.

Relaterte artikler
Sinkmangel kan gi misdannet rygg 04.10.2010
Doktorgrad på skjelettdeformiteter 22.06.2010
Laks får styrket ryggrad av mosjon 15.09.2009
Får lakseyngel nok vitamin K i fôret? 30.06.2009