Bakkafrost har fullført kjøpet av Havsbrún

Del saken

Færøyske P/F Bakkafrost har den 1. juli 2011 fullført oppkjøpet av P/F Havsbrún. Samtidig gjøres det endringer i konsernledelsen.

Les også: Bakkafrost kjøper Havsbrún 14.04.2011

P/F Havsbrún og relaterte selskaper vil bli inkludert i P/F Bakkafrost med virkning fra 1. januar 2011, opplyser P/F Bakkafrost i en børsmelding.
 
I går meldte Bakkafrost at selskapet har fått godkjenning fra færøyske konkurransemyndigheter for kjøp av P/F Havsbrún og relaterte selskaper. Den avtalte kjøpesummen beløper seg til 1,1 milliarder danske kroner. 
 
Oppgjør

P/F Bakkafrost har gjennom oppkjøpet av P/F Havsbrún fått kontroll over 8.166.540 aksjer i P/F Bakkafrost, aksjer som var eid av P/F Havsbrún. P/F Bakkafrost har brukt disse aksjene som vederlagsaksjer i transaksjonen og har distribuert 8.166.540 aksjer i P/F Bakkafrost til tidligere aksjonærene i P/F Havsbrún. Prisen er avtalt til DKK 49,46/NOK 51,60 per aksje, tilsvarende DKK 403 millioner totalt. 

Det resterende beløpet ble betalt i kontanter og finansiert av en kombinasjon av nye lån og bruk av eksisterende lånefasiliteter. P/F Bakkafrost, P/F Havsbrun og relaterte selskaper eier ingen aksjer i P/F Bakkafrost etter transaksjonen.

P/F TF Íløgur, P/F Álaker og P/F Rundingur, som eies av TF Holding, har fått 4.260.800 aksjer i P/F Bakkafrost til en pris av DKK 49,46 per aksje. Etter dette eier TF Holding og relaterte selskaper 5.079.895 aksjer i P/F Bakkafrost, tilsvarende en eierandel på 10,41 prosent av aksjene i selskapet.

Styremedlem i Bakkafrost, Odd Eliasen, har den 1. juli 2011 mottatt 169.895 aksjer i P/F Bakkafrost for DKK 49,46 per aksje, i henhold til avtalen om oppgjør for kjøpet av P/F Havsbrun. Total eierandel etter dette aksjeervervet er 169 895 aksjer.

Direktør Bergur Poulsen har den 1. juli 2011 mottatt 339.791 aksjer i P/F Bakkafrost for DKK 49,46 per aksje, i henhold til avtalen om oppgjør for oppkjøpet av P/F Havsbrun. Total beholdning etter dette ervervet av aksjer er 339.791 aksjer i P/F Bakkafrost. 

Endrer konsernledelsen etter oppkjøpet av Havsbrún 

Bakkafrost har med virkning fra i dag, besluttet å gjøre endringer i konsernledelsen som følge av oppkjøpet av Havsbrún. 

Regin Jacobsen vil fortsette som CEO (administrerende direktør) i Bakkafrost-konsernet. I tillegg til dette vil Regin Jacobsen fortsatt være ansvarlig for oppdrettsaktiviteten, dvs. Bakkafrost sin virksomhet fra før oppkjøpet av Havsbrún.

Etter oppkjøpet av Havsbrún, vil Bergur Poulsen gå inn i konsernledelsen, med direkte rapportering til CEO, og vil være ansvarlig for virksomhetsområdene i Havsbrún (fôr, mel og olje). Bergur Poulsen har vært administrerende direktør for Havsbrún de siste 16 årene og er utdannet i farmasi fra Universitetet i København.

Teitur Samuelsen fortsetter som CFO (finansdirektør) for konsernet, og rapporterer til konsernsjefen. 

Les også: Bakkafrost overtar hele Viking Seafood 26.05.2011