Bedre prisoppnåelse og sterkt resultat

Marine Harvest ASA oppnådde i andre kvartal 2011 et resultat før skatt (EBT) på 780,8 millioner kroner, mot 1.010,7 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Konsernet Marine Harvest oppnådde en operasjonell EBIT på NOK 894 millioner i andre kvartal 2011, mot NOK 792 millioner i tilsvarende kvartal 2010. Resultatforbedringen skyldes i hovedsak bedre prisoppnåelse og høyere slaktevolum. Marine Harvest har en sterk kontraktsportefølje i andre halvår 2011, opplyser Marine Harvest ASA i en børsmelding.

- Opplevde en brå og betydelig økning i tilbudet

Marine Harvest rapporterer driftsinntekter og andre inntekter på NOK 4 192 millioner (NOK 3 583 millioner) i andre kvartal 2011. Slaktevolumet var 79 932 tonn sammenlignet med 68 102 tonn i andre kvartal 2010. Netto resultat for perioden ble NOK 685 millioner (NOK 741 millioner).

- I den siste delen av andre kvartal opplevde næringen en brå og betydelig økning i tilbudet, som ledet til et betydelig fall i spotprisene. På tross av dette tilbudssjokket, var vi i stand til å oppnå høyere priser i andre kvartal i år enn i fjor. Konsernet har sett under ett levert tilfredsstillende prestasjoner i kvartalet, med et rekordresultat i Skottland, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog.

Kontantstrømmen fra driften var på NOK 1 581 millioner (NOK 890 millioner) i andre kvartal 2011. Netto finansposter var NOK 400 millioner (NOK -34 millioner). Netto finansposter inkluderer rentekostnader på NOK 98 millioner (NOK 105 millioner). Netto rentebærende gjeld økte til NOK 5 799 millioner (NOK 4 678 millioner i slutten av første kvartal), etter utdeling av et utbytte på 2.9 milliarder kroner.

Egenkapitalandelen ble redusert til 47,3 prosent i slutten av kvartalet (55,7 prosent i slutten av første kvartal). Annualisert ROACE ble 25,8 prosent (20,8 prosent) og forholdet NIBD/Egenkapital var 55,9 prosent, sammenlignet med 36,6 prosent ved utgangen av første kvartal.

Les også: Regnskapsflause i Marine Harvest 16.06.2011

Operasjonell EBIT på kr 13,08 i Norge

Etter endringen i konsernets organisering, rapporterer nå Marine Harvest operasjonell EBIT per kg inkludert bidraget fra den nye forretningsenheten Salg og Markedsføring. Sammenlignbare tall for andre kvartal 2010 er estimert.

Marine Harvest Norway oppnådde en operasjonell EBIT per kg på NOK 13,08 (NOK 11,58) i andre kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde en operasjonell EBIT per kg på henholdsvis NOK 13,94 og NOK 4,95 (NOK 9,43 og 11,67). Marine Harvest VAP Europe rapporterte en operasjonell EBIT margin på 0,1 prosent (5,6 prosent) i andre kvartal 2011. Marine Harvest Chile oppnådde en operasjonell EBIT på NOK -28 millioner (NOK 2 millioner).

Les også: Ny organisering og endret ledelse 15.02.2011

Er bekymret for markedsbalansen

Marine Harvest forventer et produksjonsvolum på 335 000 tonn i 2011, hvorav 79 000 tonn forventes slaktet i tredje kvartal.

- Vi er bekymret for markedsbalansen de kommende kvartalene og vil derfor vurdere våre produksjonsplaner og øke markedsaktivitetene, sier Alf-Helge Aarskog.

- Vårt nye forretningsområde, Salg og Markedsføring, er nå etablert og vil bli målt på evnen til å bedre vår prisoppnåelse og til å utvikle markedet for våre produkter. Det globale utbudet av laks var i andre kvartal på samme nivå med andre kvartal 2008, men til betydelig høyere priser. Den underliggende etterspørselsveksten, som de senere årene har avleiret seg i form av en kraftig prisvekst, må nå utnyttes til å selge et større volum på et annet prisleie. I andre halvår 2011 har vi en sterk portefølje av kontrakter inngått på priser som er på linje med den oppnådde gjennomsnittsprisen i andre kvartal, sier Alf-Helge Aarskog.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q2 2011 - Marine Harvest ASA (pdf) (norsk)
Interim report Q2 2011 - Marine Harvest ASA (pdf) (engelsk)
Presentasjon Q2 2011 - Marine Harvest ASA (pdf)

Om Marine Harvest
Marine Harvest er verdens ledende sjømatselskap og den største oppdretteren av atlantisk laks. Selskapet er representert i 21 land og har rundt 5 000 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.