Stort underskudd i SalMar

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Oppdrettskonsernet SalMar ASA fikk i andre kvartal 2011 et resultat før skatt på -218,7 millioner kroner, mot 204,9 millioner kroner i andre kvartal 2010.

Driftsresultatet (EBIT) ble på -196,7 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot 199,7 millioner kroner i andre kvartal i fjor. Det fremgår av en børsmelding med resultatrapport for 2. kvartal i år, som SalMar ASA la frem i dag. 

- Krevende kvartal for segment Midt-Norge 

- Segmentene SalMar Nord og Rauma leverer igjen meget tilfredsstillende resultater. Segment Midt-Norge er i kvartalet sterkt påvirket av flere faktorer, herunder et lavt slaktevolum som gir en lav utnyttelse av InnovaMar-anlegget, samtidig som ca. halvparten av volumet ble slaktet i juni, en måned med markant lavere laksepriser enn i april og mai. Den biologiske utviklingen i sjø er god og vil bidra til å gi lavere produksjonskostnader i andre halvår, skriver selskapet i meldingen.

Driftsinntektene for SalMar-konsernet ble NOK 681,7 millioner i andre kvartal 2011, sammenlignet med NOK 659,5 millioner i tilsvarende kvartal i 2010.

Konsernets driftsresultat før justering av biomasse ble NOK 112,0 millioner mot NOK 173,4 millioner i tilsvarende kvartal i 2010.

For SalMar Midt-Norge ga dette et driftsresultat per kilo sløyd vekt på NOK 8,58, for SalMar Nord-Norge NOK 16,39 per kilo og for Rauma Gruppen NOK 14,8 per kilo.

Les også: Brandasund og SalMar utestengt 10.06.2011
Les også: Trekker tilbake laksefilet fra SalMar 10.06.2011

Norskott Havbruk og Bakkafrost

SalMar eier 50 prosent av Norskott Havbruk AS som driver oppdrettsvirksomhet i Skottland, på Orknøyene og på Shetland. Virksomheten omsatte for NOK 170 millioner i kvartalet og fikk et driftsresultat før justering av biomasse på NOK 41,0 millioner. Margin per kilo sløyd vekt ble i kvartalet NOK 9,41.

SalMar eide ved kvartalets utgang 23,3 prosent av det Færøyske børsnoterte oppdrettsselskapet P/F Bakkafrost. Selskapet leverte i andre kvartal et driftsresultat før biomassejustering på NOK 133,2 millioner tilsvarende NOK 16,46 per kilo sløyd vekt. SalMars andel av resultatet etter skatt og biomassejustering ble på NOK -6,3 millioner. I tredje kvartal har SalMar vektet seg noe opp i selskapet, og eierandelen er i dag økt til 24,80 prosent.

Les også: Bakkafrost med røde tall 16.08.2011
Les også: SalMar investerer i Bakkafrost 22.10.2010

- Et blandet kvartal for SalMar-konsernet

- Andre kvartal ble et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Både SalMar Nord og segment Rauma fortsetter å levere meget sterke resultater, noe de nå har gjort over en lang periode, sier konsernsjef Yngve Myhre. 

- Resultatet i segment Midt-Norge er sterkt påvirket av en rekke faktorer herunder et relativt lavt slaktevolum og dertil lav utnyttelse av InnovaMar-anlegget. Videre ble om lag 50 prosent av volumet i segment Midt-Norge solgt i juni måned når lakseprisen var på sitt laveste, samtidig som en ikke ubetydelig del av volumet i kvartalet kom fra samarbeidskonsesjoner hvor inntjeningen ikke er like god som for konsernets heleide konsesjoner, forteller Myhre.

- I lys av dette er det viktig å påpeke at den biologiske utviklingen i sjøen er god og vi opprettholder guidingen for 2011, noe som vil føre til en god utnyttelse av InnovaMar-anlegget i tiden fremover. Vi forventer derfor at Segment Midt-Norge i andre halvår igjen vil levere marginer blant de beste i Norge, sier Myhre.

Les også: Myhre kjøper aksjer i SalMar 30.05.2011
Les også: Yngve Myhre ny konsernsjef i SalMar 10.05.2011

Slaktet 13.630 tonn i første kvartal

SalMar konsern, inkludert 50 prosent av Norskott Havbruk AS, slaktet i andre kvartal rundt 13 630 tonn sløyd vekt fordelt på 7 850 tonn i Midt-Norge, 1 650 tonn i Nord-Norge, 1 960 i segment Rauma og 2 170 tonn i Skottland/Orknøyene/Shetland.

SalMars nøkkeltall for resultatmåling under regnskapsstandarden IFRS er EBIT (driftsresultat) før justering av biomasse. Verdijustering av biomasse knytter seg til å verdsette biologiske eiendeler (biomasse) til virkelig verdi i stedet for kostpris. SalMar rapporterer EBIT før justering av biomasse for å kunne vise resultatet av driften i perioden.

- Vurderer utsiktene fremover som gode

- SalMar vurderer utsiktene fremover som gode. Til tross for at lakseprisene nå har kommet ned fra de nivåer man har sett de siste par årene, forventer SalMar at en stadig økende etterspørsel etter laks vil bidra til å holde lakseprisen på et nivå som vil gi de mest effektive oppdrettsselskapene en fortsatt god inntjening, heter det i meldingen fra selskapet.

Etter kvartalets slutt har SalMar ervervet 100 prosent av aksjene i Villa Miljølaks AS med aktivitet i Romsdalsfjorden. Villa Miljølaks innehar til sammen 3 oppdrettskonsesjoner. 2 konsesjoner for oppdrett av økologisk laks (tildelt i tildelingsrunden i 2009) og 1 FoU-konsesjon. I tillegg driver Selskapet en FoU-konsesjon for Høgskolen i Ålesund.

Les også: SalMar kjøper Villa Miljølaks 17.06.2011

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
•  Kvartalsapport Q2 2011 - SalMar ASA (pdf) (norsk)
•  Quarterly report Q2 2011 - SalMar ASA (pdf) (english)
•  Presentasjon Q2 2011 - SalMar ASA (pdf)