Bremesco og Myrseth kjøper i Morpol

Del saken

Både Bremesco Limited og Bjørn Myrseth har kjøpt flere aksjer i Morpol ASA, kort tid etter at flere styremedlemmer meldte at de vil trekke seg fra sine verv.

Bremesco Holdings Limited har kjøpt 440.000 aksjer i Morpol ASA til gjennomsnittlig kurs kroner 10,8844 per aksje, fremgår det av en børsmelding fra Morpol ASA. Bremesco Holdings Limited er en konsolidert part til Friendmall Limited. Ny beholdning etter kjøpet er 2.462.155 aksjer, tilsvarende 1,47 prosent av aksjene i selskapet.

Friendmall Limited eier 78.531.705 aksjer i Morpol ASA, tilsvarende 46,74 prosent av totalt antall aksjer i selskapet. Etter transaksjonen har Friendmall Limited og Bremesco Holdings Limited en totalt beholdning på 80.993.860 aksjer i Morpol, tilsvarende 48,21 av utestående aksjer i selskapet.

Bjørn Myrseth har den 19. september kjøpt 10.000 aksjer i Morpol ASA til gjennomsnittlig kurs kroner 10,881 per aksje. Kjøpet er gjort gjennom selskapet Vitamar AS. Ny beholdning etter kjøpet er 70.000 aksjer. Bjørn Myrseth er valgt inn som styremedlem i MORPOL, med tjenestetid fra 1. januar 2012.

Les også: Morpol øker inntjeningen 24.08.2011

Valg av nytt styre  

Friendmall Limited har bedt styret vurdere å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, med valg av styremedlemmer på dagsorden. Tre av styremedlemmene i Morpol ASA er uenige med konsernsjefen, som også er største aksjonær i Friendmall Limited, med hensyn til organisering og selskapsstyring.

Saken ble diskutert på et styremøte den 15. september 2011 og det ble besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. De tre styremedlemmene vil akseptere å bli erstattet på den ekstraordinære generalforsamlingen, som vil bli avholdt den 13. oktober 2011, opplyses det i en børsmelding.

Styreleder Thorhild Widvey meldte fredag 16. september, at hun sammen med styremedlemmene Hans den Bieman og Elbjørg Gui Standal trekker seg med umiddelbar virkning.

- Vi mener at aksjonærer bør styre gjennom styret, og ikke gjennom rollen som konsernsjef. Det er der konflikten ligger. Vi mener at selskapet vil være bedre tjent med at aksjonærer styrer gjennom styret, sa Widvey til dn.no fredag.

Widvey har vært styremedlem i Morpol fra sommeren 2010, og ble i mai i år valgt til ny styreleder, etter at tidligere styreleder James Stove Lorentzen fratrådte vervet.

Les også: Thorhild Widvey ny styreleder i Morpol 25.05.2011
Les også: Fratrår som styreleder i Morpol 19.05.2011