Resultatfall i Marine Harvest

Marine Harvest ASA slaktet totalt 83.000 tonn laksefisk i tredje kvartal 2011. Operasjonell EBIT ble vesentlig lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor.

Marine Harvest ASA har i dag sendt ut en oppdatering etter utløpet av Q3 2011.

Konsernet slaktet 83 000 tonn laksefisk i 3. kvartal 2011, noe som er 4 000 tonn høyere enn det som ble estimert ved fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2011, da Marine Harvest estimerte et produksjonsvolum på 79 000 tonn i Q3 2011.

Les også: Bedre prisoppnåelse og sterkt resultat 20.07.2011

Operasjonell EBIT på 450 millioner kroner

Operasjonell EBIT for konsernet var ca NOK 450 millioner kroner i Q3 2011 (NOK 759 millioner i Q3 2010).

- Til tross for svake markeder var prisoppnåelsen i MH Norway og MH Scotland sterk på grunn av fordelaktige salgskontrakter i kvartalet, skriver Marine Harvest i oppdateringen.

Marine Harvest har kostnadsført ekstraordinære poster på ca. 56 millioner i kvartalet, hvorav ca NOK 36 i MH Norway. Operasjonell EBIT per kg (inkludert bidrag fra Sales & Marketing) for MH Norway var ca NOK 5,9 per kg.

Slaktevolumer Q3 2011

Slaktevolumene er oppgitt i sløyd vekt (HOG) ekvivalenter. Tallene inkluderer kun volumer for laks og andre laksearter.

MH Norge 48 tusen tonn
MH Chile 11 tusen tonn
MHCanada 8 tusen tonn
MH Skottland  14 tusen tonn
Andre 2 tusen tonn
   
Totalt 83 tusen tonn


Marine Harvest vil offentliggjøre resultatene for Q3 2011 den 27. oktober 2011.