Bakkafrost tas inn i hovedindeksen

Oslo Børs har endret utvalget av aksjer som inkluderes i hovedindeksen (OSEBX). P/f Bakkafrost tas inn, mens Aker BioMarine ASA går ut av indeksen.

Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 59 aksjer, melder Oslo Børs. 

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til en hver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet. 

Fra 1. desember 2011 går 6 aksjer ut av indeksen, mens 5 nye aksjer kommer inn. 

Følgende selskaper går ut av indeksen:
Acta Holding ASA
Aker Biomarine ASA
Archer Limited
Kværner ASA
Questerre Energy Corporation
SAS AB

Følgende selskaper inkluderes i indeksen:
Aktiv Kapital ASA
Aker ASA
P/f Bakkafrost
Norske Skogindustrier ASA
Wilh. Wilhelmsen Holding B-Aksjer 

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da totalindeksen. I hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81. Neste revisjon av hovedindeksens utvalg gjøres i mai 2012, med effekt fra 1. juni 2012.

P/f Bakkafrost har også tidligere vært på hovedindeksen. Men ved en revisjon for 1 år siden gikk Bakkafrost ut av hovedindeksen, mens Morpol ASA ble tatt inn i indeksen.

Les også: Morpol inn på hovedindeksen 16.11.2011