Lav bruk av antibiotika i fiskeoppdrett

Mindre enn 1 prosent av oppdrettsfisken i Norge blir årlig behandlet med en antibiotikakur, og forbruket er redusert med 99 prosent siden 1987.

Risikoen for rester av antibiotika og spredning av resistente bakterier med produkter fra norsk oppdrettsfisk, anses derfor som svært liten og sikrer norske forbrukere trygg mat, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

På slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet hadde oppdrettsnæringen store problemer med bakteriesykdommer, og forbruket av antibiotika var høyt.

Vaksinasjonsprogrammer og andre driftsmessige tiltak gjorde at sykdommene kom under kontroll i løpet av få år, og oppdrettsnæringen har nå god kontroll med bakterieinfeksjoner hos oppdrettsfisk, fastslår Veterinærinstituttet.

Norge er en internasjonalt ledende nasjon innen produksjon av mat fra akvakultur, og størst i verden på lakseoppdrett.

Mest antibiotika til mennesker og landdyr

I Norge ble det i 2010 solgt ca. 55 tonn antibiotika. Av dette ble 88 prosent brukt til behandling av mennesker, 11 prosent til behandling av landdyr, mens 1 prosent ble brukt til behandling av oppdrettsfisk. Kjøttproduksjonen var i 2009 320 000 tonn mens produksjonen av oppdrettsfisk samme året var 800 000 tonn, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Effektive tiltak

Antibiotika har i mange tiår vært et effektivt hjelpemiddel i behandlingen av infeksjonssykdommer, og dermed bidratt til god helse og velferd. Ukritisk bruk til fisk, dyr og mennesker medfører imidlertid problemer med resistente bakterier, påpeker Veterinærinstituttet.

For å forebygge utbrudd av sykdommer hos oppdrettsfisk som medfører bruk av antibiotika, er det igangsatt en rekke effektive tiltak:

  • All laks og annen laksefisk i oppdrett vaksineres mot de viktigste bakterieinfeksjonene før de settes ut i sjøen.
  • Offentlig regelverk og næringens egne driftsopplegg gir grunnlag for en oppdrettsvirksomhet med redusert risiko for sykdomsutbrudd og smittespredning.
  • Bruk av antibiotika kan bare skje etter anvisning av veterinær eller fiskehelsebiolog.
  • Kontroll for mulige rester av antibiotika gjennomføres rutinemessig i anlegg der fisken har blitt medisinert.
  • All bruk av antibiotika og andre medisiner til oppdrettsfisk må rapporteres til myndighetene.
     

Utvikling av antibiotikaresistens blir overvåket gjennom et overvåkningsprogram, og den årlige  NORM/NORM-VET rapporten omhandler bruk av antibiotika og forekomsten av antibiotikaresistens blant mikroogranismer fra dyr (NORM-VET) og mennesker (NORM) i Norge. Rapporten som er på engelsk har et sammendrag på norsk på sidene 6 - 8.

Les også: Svært lite antibiotika til oppdrettsfisk 20.10.2010
Les også: Lavt forbruk av antibiotika i oppdrett 19.11.2009