Ny informasjonskampanje om oppdrett

Del saken

Norsk lakseproduksjon er i løpet av få tiår blitt en av landets viktigste næringer.

Over år har driftige arbeidsfolk langs kysten bygd opp en næring som alene leverer 12 millioner sjømatmåltider - hver dag.

I romjulen starter laksenæringen en informasjonskampanje på tv og internett for å fortelle mer om norsk havbruk, hvordan matproduksjonen drives, utfordringer og framtidsutsikter.

- Det er bare 40 år siden det hele startet, og i dag er Norge en stormakt på sjømat. Laksen utgjør over halvparten av fiskeeksporten og betyr mye for folk, lokalsamfunn og norsk økonomi. Gjennom denne kampanjen ønsker vi å øke bevisstheten og kunnskapen om havbruk, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) i en pressemelding.

Arbeidsfolk i hovedrollen

I romjulen starter visningen av korte reklamefilmer på tv der arbeidsfolk er i hovedrollen.

- Dette er ærlige møter med enkeltmennesker som arbeider med laks og som forteller hva det betyr for dem og for lokalsamfunnet der de bor og der verdiskapingen skjer, sier Kvistad.

Parallelt med profileringen på tv åpnes det et nytt nettsted, laks.no, der man kan finne mer faktainformasjon om lakseproduksjon, verdiskaping, sunn mat og hvilke utfordringer bedriftene arbeider med for å bli stadig bedre. På nettstedet er også alle tv-filmene tilgjengelig, med utdypende informasjon om hva de enkelte bedriftene betyr for sysselsetting og verdiskaping i sine lokalsamfunn.

Vil øke kunnskapen om havbruk

Det er en kjensgjerning at laksenæringen har hatt en del medieoppmerksomhet de senere årene. Alle store næringssektorer vil være gjenstand for kritisk søkelys og krav fra mange hold. Havbruksnæringen er intet unntak og må sørge for å drive på en måte som aksepteres av omgivelsene. Informasjonskampanjen er et ledd i arbeidet med å øke kunnskap om hva næringen gjør, og dermed øke forståelsen for denne formen for matproduksjon, heter det i meldingen fra FHL.

- Det betyr at vi i tillegg til å fortelle om matproduksjon og sunn mat, også belyser miljøutfordringene næringen arbeider med. Over tid ser vi at næringens systematiske innsats for å løse utfordringene gir gode resultater. Vi håper at vi gjennom kampanjen kan bidra til at flere får innsikt i hvordan næringen arbeider på disse områdene, sier Kvistad.

Kampanjen har en varighet på fire måneder og blir finansiert gjennom et eget prosjekt av de største lakseselskapene i Norge: Marine Harvest, Cermaq, Ewos, Mainstream, Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood, SalMar, Nova Sea og Skretting, samt Eksportuvalget for fisk. Prosjektet er koordinert av FHL.