Prøveordning med større settefisk

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet innfører en prøveordning med at settefisk skal kunne holdes på land lenger enn i dag. Individvekten kan etter søknad økes opp til 1000 gram.

- I dag innfører vi to viktige tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring. Det åpnes for at settefisk kan vokse seg større i anlegg på land og det settes et tak på antallet fisk per merd, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: Innfører tak på 200.000 fisk per merd 20.12.2011 
Les også: Åpner for forlenget landfase for settefisk 21.01.2011

Settefisk av laks og ørret på opp til 1 kilo

Regjeringen innfører en prøveordning hvor oppdrettsfisken kan holdes lengre på land før den settes i sjøen. Under prøveordningen kan det etter søknad, tillates at individvekten økes fra 250 gram og opp til 1000 gram.

Påslaget og spredningen av lakselus er i mange tilfeller størst i fiskens tidlige livsfase. Ved å la fisken vokse seg større i anlegg på land kan disse risikoene reduseres, og være et bidrag til å redusere spredningen av lakselus. Prøveordningen vil også kunne bidra til erfaringer og innovasjon innen utvikling av miljøteknologi i akvakulturnæringen, heter det i meldingen.

- Dette vil kunne gi både miljøfordeler og bidra til bedre fiskehelse. Utsetting av større og dermed mer robust fisk vil gi mindre sykdom og lavere produksjonstap i tillegg til at rømmingsrisikoen reduseres, sier Berg-Hansen.

Ordningen trer i kraft 1. mai 2012 og skal evalueres etter fem år.

- Vi tar nå nye grep for en mer bærekraftig havbruksnæring. Det er viktig både for bedriftene og miljøet. Og jeg har stor tro på at vi vil se positive effekter når disse tiltakene får virke, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.