Innfører tak på 200.000 fisk per merd

Illustrasjonsfoto: Fiskeoppdrettsmerder. Foto: Havforskningsinstituttet
Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet innfører et tak på 200.000 fisk per merd. Påskuddet er at det skal redusere rømming. FHL frykter at resultatet blir det motsatte.

- I dag innfører vi to viktige tiltak som kan bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring. Det åpnes for at settefisk kan vokse seg større i anlegg på land og det settes et tak på antallet fisk per merd, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Les også: Prøveordning med større settefisk 20.12.2011

- Som en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring innfører jeg nå et tak på antall fisk per merd. Taket settes til maksimalt 200 000 fisk i én merd, og er satt for å begrense konsekvensene ved for eksempel totalhavari, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Arbeidet mot rømming har høy prioritet og antall rømmingsepisoder er redusert de siste årene. 2011 har likevel vært preget av noen hendelser der et stort antall fisk har rømt. To av disse kom etter ekstremværet «Berit». Oppdrettsanlegg skal tåle de værforholdene man kan forvente på en lokalitet, også når det er uvær. Ekstremværet vi har vært utsatt for har bekreftet at de nye og strengere tekniske kravene til oppdrettsanlegg (NYTEK-forskriften) er nødvendig. Sammen med NYTEK-forskriften vil grensen på 200 000 fisk redusere både sannsynligheten for rømming og konsekvensene av havari, hevdes det i meldingen fra departementet.

- Ekstremværet i høst har vist oss at selv en hendelse i ett enkelt anlegg kan føre til et stort antall rømt fisk. Derfor strammer vi opp regelverket for å redusere risikoen, sier Berg-Hansen.

Ordningen trer i kraft 1. januar 2013. Fiskeridirektoratet skal ha dispensasjonsadgang for 2013.

FHL frykter økt risiko for rømming

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) frykter at ordningen vil virke mot sin hensikt, melder NRK.

– Mindre fisk i en merd betyr flere nøter. Og vi frykter at det igjen betyr økt risiko, sier informasjonssjef Øyvind Andre Haram.

Det nye kravet vil berøre mange oppdrettere. I oktober var det 367 laksemerder langs kysten som inneholdt mer enn 200.000 fisk, skriver nyhetskanalen.

– Vi skal jobbe mot rømming. Men da krever vi gode regelverk som reduserer risikoen, og ikke øker den, sier Haram.

FHLs holdning til det nye regelverket er også omtalt i en egen sak på Fisk.no.

Les også: - Feil medisin mot rømming 20.12.2011

Antall merder og areal notlin vil øke

Fisk.no har tidligere skrevet at «logikken» med det nye tiltaket, synes å være at det er bedre med mange små rømminger enn noen få store. Enkel matematikk tilsier at overgang til mindre enheter, vil bety at det blir nødvendig med flere merder og mer notlin i oppdrettsanleggene, regnet i forhold til antall tonn laks i merdene.

Dersom en så legger til grunn at antall merder i oppdrettsnæringen og samlet arealflate av notlin i notposene, har noe å si for total risiko for skader på merder og risiko for hull på notposer, kan det lede til den konklusjon at tiltaket som nå innføres, øker risikoen for rømming av fisk.

Les også: - Skal hindre dei store rømmingane 08.07.2010
Les også: Foreslår øvre grense for antall fisk 03.07.2010