Samordnet våravlusing også i 2012

Del saken

Fiskeri- og kystdepartementet krever samordnet avlusing av laks og ørret i sjøanlegg for fiskeoppdrett også for neste år.

- For å holde trykket oppe i kampen mot lakselusa blir havbruksnæringa pålagt å gjennomføre samordnet våravlusing også i 2012. Dette er en oppfølging av avlusningskampanjene i 2010 og 2011, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding. 

- Ifølge Mattilsynet har det i høst vært langt lavere nivåer av lakselus i oppdrettsanleggene på landsbasis enn de to foregående årene. Det viser at oppdretterne har gjort en god innsats og at fokuset på koordinering begynner å bære frukter. Nå er det viktig å fortsette det gode arbeidet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Lusenivået nesten halvert 15.12.2011

Fra Rogaland og nordover til og med Nordland

Erfaringene fra tidligere år er at samordnet våravlusing et er viktig tiltak for å senke lusepresset på utvandrende laksesmolt. 

Alle oppdrettsanlegg med laksefisk på kysten fra Rogaland til og med Nordland vil i 2012 bli pålagt å gjennomføre samordnet våravlusing før den ville laksesmolten forlater elvene. Grensen for å måtte delta er i likhet med tidligere, satt til 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt, opplyses det i meldingen.

Hovedelementer

Kravene til oppdretterne for våravlusingen 2012 er noe annerledes enn for tidligere våravlusinger. De viktigste bestemmelsene i den nye «våravlusingsforskriften» er i følge Mattilsynet følgende:

  • Tiltaksgrense på 0,1 lus av bevegelige stadier og voksne hunnlus.
  • Krav om samordnet behandling i løpet av tre uker innenfor nærmere fastsatte datogrenser. Det tas hensyn til riktig bruk av leppefisk og oral behandling.
  • Strengere krav til telling av lakselus i løpet av de siste 14 dagene før samordnet behandling.