Marine Harvest slaktet mer enn ventet

Del saken

Marine Harvest ASA slaktet totalt 105.000 tonn laksefisk i fjerde kvartal 2011. Operasjonell EBIT ble vesentlig lavere enn i tilsvarende kvartal året før.

Marine Harvest ASA har i forkant av fremleggelsen av resultatet for 4. kvartal 2011, sendt ut en oppdatering etter utløpet av kvartalet.

Konsernet slaktet 105 000 tonn laksefisk i 4. kvartal 2011, noe som er 6 000 tonn mer enn det som ble estimert ved fremleggelsen av resultatet for 3. kvartal 2011, da Marine Harvest estimerte et produksjonsvolum på 99 000 tonn i Q4 2011.

Les også: Underskudd i Marine Harvest 27.10.2011

Operasjonell EBIT på 390 millioner kroner

Operasjonell EBIT for konsernet havnet på ca NOK 390 millioner kroner i Q4 2011 (NOK 1 033 millioner i Q4 2010).

- Operasjonell EBIT for Q4 2011 var positivt påvirket av realiserte gevinster fra salg av eiendeler i Farming Norway på ca. NOK 35 millioner, opplyses det i oppdateringen.

Operasjonell EBIT per kg (inkludert bidrag fra Sales & Marketing) for Farming Norway var ca NOK 4,1 per kg. Operasjonell EBIT var positivt påvirket med ca. NOK 0,5 per kg, som følge av realiserte gevinster fra salg av eiendeler.

Netto rentebærende gjeld per 31. desember 2011, var på ca NOK 6 500 millioner.

Slaktevolumer Q4 2011

Slaktevolumene er oppgitt i sløyd vekt (HOG) ekvivalenter. Tallene inkluderer kun volumer for laks og andre laksearter.

Farming Norway 67 tusen tonn
Farming Chile 11 tusen tonn
Farming Canada 9 tusen tonn
Farming Scotland 13 tusen tonn
Andre 5 tusen tonn
Totalt 105 tusen tonn

Marine Harvest vil offentliggjøre resultatene for Q4 2011 den 8. februar 2012.