Ressursutnyttelse av fôrråvarer til laks

Nofima har i samarbeid med SINTEF utført et prosjekt der forskerne har gått i dybden av temaet fôrråvarer brukt i laksefôr, ressursutnyttelse og økoeffektivitet.

Tidligere har SINTEF med flere, på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), utarbeidet et Miljøregnskap, der fokuset var sammenligning av klimagassutslipp for forskjellige sjømatprodukter, samt sammenligning av sjømat med kjøtt fra kylling, svin og storfe.

Les også: Sjømat en klimavinner på matbordet 03.12.2009

Mer effektiv matproduksjon med lakseoppdrett

Fôret er den viktigste innsatsfaktor i produksjonen av laks, så en forståelse av hvordan ulike formuleringer påvirker miljøkonsekvenser og ressursutnyttelse er viktig, skriver FHF i en pressemelding.

Noen av konklusjonene fra denne studien, er blant annet at lakseoppdrett er en mer effektiv måte å produsere næringsstoffer for konsum i forhold til produksjon av kylling og svinekjøtt.

Det såkalte CO2 fotavtrykket for produksjon av laks, er beregnet til 2.6 kg CO2 pr kg produsert spiselig produkt, mens det for produksjon av kylling og gris i Sverige er henholdsvis 3.4 og 3.9 kg CO2 per kg spiselig produkt.

Produksjon av 1 kg kylling krever også 2-3 ganger mer fosfor i gjødsel sammenlignet med produksjon av laks. Endring av fôret fra 85 prosent planteingredienser til 88 prosent marine ingredienser endret CO2-avtrykket lite, mens det økte med 7 prosent til 2.75 kg CO2 pr kg laksefilet hvis fôret ikke inneholdt marine ingredienser fra Sør-Amerika og Mexicogulfen.

– Lodde til laksefôr kan gi mer igjen enn lodde som mat til villtorsk

Laks utnytter også næringsstoffene i fôret mer effektivt enn kylling og gris. Med fôrsammensetningen som ble benyttet i 2010 kreves 3.32 m2 landareal for dyrking av de vegetabilske råvarene i fôret pr kg laksefilet produsert, mens det for svensk griseproduksjon var 8.35 m2/kg og for kylling 6.95 m2/kg.

Teoretiske beregninger indikerer også at å bruke marine fiskeressurser som lodde for å produsere fiskemel og fiskeolje til bruk i laksefôr kan gi mer marint protein, energi og omega-3 som EPA og DHA til humant konsum sammenlignet med å la lodda bli spist av torsk som så benyttes til humant konsum.