Fri adgang for norsk laks til USA

Amerikanske myndigheter har den 26. januar 2012 bestemt å ikke videreføre straffetollen på hel fersk laks fra Norge.

US International Trade Commission (USITC) fjerner den 20 år gamle straffetollen på norsk laks. Norsk laks vil fra nå av bli gitt like konkurransevilkår på det amerikanske markedet som laks fra andre lakseproduserende land.

- Det er svært gledelig at en mer enn tyve år gammel antidumpingtoll på hel fersk laks til USA nå er besluttet avviklet, sier Sveinung Sandvik i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), i en felles pressemelding fra FHL og NSL.

Siden 1991 har norsk laksenæring blitt møtt med antidumpingtoll på nærmere 24 prosent ved eksport av hel fersk laks til USA. Det høye tollnivået har medført at hel fersk laks fra Norge har vært så godt som ute av det amerikanske markedet. 

Les også: - En prinsipielt viktig avgjørelse 26.01.2012

- Et urettmessig handelshinder

Norske myndigheter og norsk laksenæring har i alle år bestridt de amerikanske straffetiltakene, og engasjererte seg ifjor for å gjenopprette fri adgang til USA gjennom aktiv deltakelse i en nyvurdering av tiltakene (en såkalt "sunset review" som finner sted hvert femte år). US International Trade Commission har som følge av denne prosessen idag besluttet å avvikle straffetiltakene, og fri adgang for hel fersk norsk laks til USA blir nå gjenopprettet.

- Straffetiltakene ble utfordret i første rekke fordi vi ønsket å bli kvitt et urettmessig handelshinder for norsk laks i USA. For norsk sjømatnæring som er svært eksportrettet har det stor betydning at vi har rammevilkår som sikrer adgang til markedene, uttaler Sandvik, som sitter i styret i FHL og er leder av FHLs Bransjegruppe havbruk.

- Prinsipielt viktig selv om markedspotensialet er begrenset

- I en tid med sterk global etterspørsel etter laks, har det vært et stort paradoks at det fortsatt har eksistert handelshindre som begrenser tilgangen av sjømat for amerikanske forbrukere. Vi hadde derfor tro på at amerikanske myndigheter nå ville lande på den eneste rette konklusjonen, nemlig å avvikle handelshindre som har fått lov å virke i mer enn tyve år, sier Per Mjelva, styreleder i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL).

- Selv om markedspotensialet for hel fersk laks fra Norge til USA idag er begrenset, har det betydning både prinsipielt og forretningsmessig at det blir gjenopprettet  fri adgang til markedet, påpeker Mjelva.

Norge har fra før fri adgang til USA-markedet for fersk laksefilet samt fryst og bearbeidet laks. 

Sjømatrådet tilfreds med avgjørelsen

Norges sjømatråd er tilfreds med beslutningen fra USITC om å fjerne både antidumping- og antisubsidieavgiften som var innført mot fersk hel laks fra Norge.

 - Det er gledelig at de unødvendige handelshindringene nå fjernes. Sjømatnæringen i Norge har arbeidet hardt for å besvare alle spørsmål fra amerikanske myndigheter i gjennomgangen av saken og vi er tilfreds med at våre argumenter har blitt forstått og er blitt tillagt vekt i vurderingen, sier direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd, Egil Ove Sundheim, i en pressemelding.

Men selv om antidumpingtollen på nesten 24 prosent nå er borte, anser ikke Sjømatrådet det som sannsynlig at man vil se en umiddelbar og signifikant økning i eksporten av fersk hel laks fra Norge til USA.

- Selv om vi ikke forventer en stor økning i eksporten av fersk hel laks til det amerikanske markedet, så åpner avgjørelsen for at norske eksportører nå kan respondere på etterspørsel i de segmentene i det amerikanske markedet som er villig til å betale litt ekstra for fersk hel laks fra Norge, sier Egil Ove Sundheim.
 
Det amerikanske markedet er verdens største for atlantisk laks. Før innføringen av restriksjonene for 20 år siden var USA blant de største markedene for norsk laks og av avgjørende betydning i utviklingen av de norske oppdrettsselskapene som i dag danner den ledende laksenæringen i verden. I dag er det amerikanske markedet for atlantisk laks dominert av fersk hel laks fra Canada og fersk laksefilet fra Chile, opplyser Sjømatrådet.

(Artikkelen er oppdatert med kommentarer fra Sjømatrådet 27.01.2012).